Haigekassa esitas nõukogule teiseks lugemiseks 2009. aasta eelarve

Täna esitas haigekassa nõukogule teiseks lugemiseks 2009. aasta eelarve uue projekti, milles haigekassa oli arvestanud tulude vähenemisega 500 miljoni krooni võrra. Eile avaldatud sügisese majandusprognoosi kohaselt väheneb ravikindlustuseelarve aga 931 krooni võrra, mistõttu lugemine katkestati.

Oktoobris nõukogule esimeseks lugemiseks esitatud haigekassa 2009. aasta eelarve, mis koostati riigieelarve suvise prognoosi alusel, oli nõukogu hinnangul liiga optimistlik.  Seetõttu koostas haigekassa nõukogule teiseks lugemiseks uue eelarve projekti, milles prognoositi ravikindlustuse tulude vähenemist 500 miljoni krooni ulatuses.
Eelarve teine lugemine katkestati, kuna eile valminud sügisese riigieelarve prognoosi kohaselt vähenevad haigekassa tulud prognoositud 500 miljoni krooni asemel 931 miljoni krooni võrra.

Haigekassa eelarve teine lugemine jätkub 19. detsembril.


Parimate soovidega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee