Haigekassa eelarve on vastu võetud

Täna, 2. veebruaril kogunenud haigekassa nõukogu kinnitas pärast omapoolsete muudatusettepanekute tegemist haigekassa 2001. aasta eelarveks 4 miljardit 457 miljonit 21 tuhat krooni.

Nõukogu eelarvekomisjon ettepanekul eelarve ohjamiseks kärbiti nelja kuluartiklit - haiguste ennetus, hambaravi, kompenseeritavad ravimid ja ajutise töövõimetuse hüvitised - kokku 69 mln krooni võrra. Summa suunati kassatagavarasse, kust see aasta jooksul pingeliseks muutunud kuluartiklitele välja makstakse.  

Haigekassa eelarve jaguneb kaheks, neist ravikindlustuskulusid on kokku 4 miljardi 168 miljoni 453 tuhande krooni eest ning haigekassa administreerimiskuludeks 86 miljoni 67 tuhande krooni eest.  

Lisaks sellele on plaanitud vastavalt Eesti haigekassa seadusele kasvatada reservkapitali 89 miljonini ning hoida 123 miljoni ulatuses kassatagavara.  

Haiguste ennetamiseks on nähtud sel aastal ette 50 mln krooni. Selle aasta prioriteedid on kuni 18-aastaste hambahaiguste profülaktika, õpilaste tervisliku seisundi jälgimine, B-hepatiidi vastu vaktsineerimine ja vere kolesteroolitaseme määramine ning mõjutamine.  

Üldarstiabi rahastatakse 395 miljoni eest, ambulatoorseks ja statsionaarseks eriarstiabiks on ette nähtud 2 miljardit 148 miljonit 250 tuhat krooni, hooldusraviks 51 mln krooni. Hambaravi finantseeritakse 232,6 miljoni krooniga, kusjuures nõukogu tegi juhatusele ettepaneku töötada välja läbipaistev hambaravi tasustamise skeem; hambaravi rahastamise prioriteetideks peaks olema laste hambaravi ja profülaktika ning täiskasvanutele üks profülaktiline läbivaatus aasta jooksul.  

Suuremad kuluartiklid on veel kindlustatuile kompenseeritavad ravimid 500,2 mln krooni ulatuses ja ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud 730,7 mln kr ulatuses.

Nõukogu ettepanek oli siinjuures nii tõhustada ajutise töövõimetuse põhjendatuse kontrollimist kui ka ohjata kompenseeritavate ravimite kulusid. 

Juhatus andis nõukogu istungil ka ülevaate uuendustest, mida haigekassa tahab rakendada raviasutustega sõlmitavate lepingute puhul, lepingupartneri valiku põhimõtetest ja raviteenuse kättesaadavuse tingimustest.


Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas