Haigekassa e-teenused tööandjatele kolivad X-tee ettevõtteportaali

Pressiteade
17. august 2006
 
Esmaspäevast, 21. augustist on Eesti Haigekassa poolt tööandjatele pakutav ravikindlustuse määramise e-teenus kättesaadav X-tee teenusena. Haigekassa e-teeninduse klientide jaoks toimub üleminek automaatselt ühelt tehnoloogiliselt keskkonnalt teisele. Muudatus puudutab enam kui 18 500 erinevat ettevõtet ja avalik-õiguslikku asutust. Muudatuse eesmärk on võtta kasutusele varem riigi poolt välja töötatud standardsed ja turvalised IT lahendused.
 
Ravikindlustuse haldamise teenust saavad kasutada avalik-õiguslikud ning juriidilised isikud ja Äriregistris registreeritud FIEd aadressilt www.eesti.ee edasi liikudes rubriiki X-tee teenused ettevõtjatele. Teenuse kasutamisel abistab Haigekassa infotelefon 16363.
 
“Täna riigis olemasolevad ainulaadsed IT-lahendused tegid Haigekassa e-teeninduse ülemineku võimalikuks”, kommenteeris teenuse avamist Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse arendusosakonna juhataja Kalle Arula. „Tarbija jaoks on see mugav ning riigi jaoks mõistlik”, lisas ta.
 
Haigekassa süsteemiarenduse juht Jelena Nužnaja tõdes: “Teenuste viimine X-teele võimaldab asutustel töötajate kindlustatuse infot automaatselt oma infosüsteemide kaudu edastada. Seni haigekassa süsteemid seda ei võimaldanud”.
 
Kui üleminekuperioodil saab teenuseid kasutama hakata kas ID-kaarti või internetipankade sisselogimist kasutades, siis uuest aastast minnakse üle täielikult ID-kaardi põhisele autentimisele.
 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt hallatav infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee ühendab turvaliselt Eesti riigi põhilisi andmebaase – tänaseks on X-teega liitunud 64 andmekogu ja 363 asutust.

Rica Semjonova
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Kommunikatsioonijuht
663 0233  / 522 76 74
rica.semjonova [at] ria.ee
www.ria.ee
 
Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439
anne.osvet [at] haigekassa.ee
www.haigekassa.ee
 
Teadmiseks ajakirjanikele!
Riigi e-teenused ettevõtjale
1. Avalik ettevõtjatele suunatud info Teabeportaalis http://www.eesti.ee
2. Ettevõtjate teenused Kodanikuportaalis https://www.eesti.ee
· ametlik @eesti.ee e-posti süsteem;
· asukohapõhine teavitusteenus;
· e-vormid ettevõtjatele.
3. Ettevõtjate X-tee teenuste portaal http://x-tee.riik.ee/eit/
· majandustegevuse lisamine;
· alkoholi liikumise aruande esitamine;
· ravikindlustuse määramine töötaja tööle asumisel ja töölt lahkumisel.
X-tee teenused ettevõtjale annavad ettevõtjale võimaluse sooritada neid X-tee päringuid, mis on avaliku teenuse kaudu kasutamiseks lubatud.
Sisselogimine toimub ID-kaardi vahendusel. Kuni aasta lõpuni on kasutusel ka internetipankade autentimine.
Teenuste kasutamiseks tuvastatakse ettevõtja esindusõigus Äriregistri andmete alusel.
 
ID-kaardi elektrooniline kasutamine
ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti, internetiühendusega arvutit ning ID-kaardi lugejat ja vastavat tarkvara.
Lisainfo www.id.ee