Haigekassa asub lepingupartnereid valima

Pressiteade

13. detsember 2002

Haigekassa asub lepingupartnereid valima

Haigekassa alustas lepingupartnerite valimist, et tervishoiuteenus oleks patsiendile võimalikult efektiivne, kvaliteetne ja võrdselt kättesaadav. Haigekassa valib lepingupartnerid perioodiks 1. aprill 2003 kuni 31. märts 2004.

Ravikindlustuse seadusest tulenevalt on haigekassal õigus ja kohustus valida lepingupartnereid. Eesti Haigekassa nõukogu on vastavalt ravikindlustuse seadusele kinnitanud ravi rahastamise lepingu sõlmimise ja lepingu tähtaja üle otsustamise asjaolude hindamise alused. Valiku tegemisel arvestab haigekassa arstiabi kättesaadavust, aga ka seda, kui korrektselt on varasemaid lepinguid haigekassaga täidetud. See, et valiku tegemine toimub järjest selgemate ja objektiivsemate kriteeriumide alusel, parandab oluliselt ka valiku protsessi läbipaistvust.

Hindamine toimub eriarstiabi, hambaravi ja hooldusravi osas. Valiku protseduuri korraldavad haigekassa piirkondlikud osakonnad, lähtudes hindamise läbiviimisel ühtsetest reeglitest ning võrdse ja õiglase kohtlemise põhimõttest. Kõigi valituks osutunutega on haigekassa valmis astuma läbirääkimistesse lepingumahtude üle.

Valiku protseduur algas sellekohase kuulutuse avaldamisega 12.detsembri Eesti Päevalehes ja Postimehes. Kõigil eriarstiabi-, hambaravi- ja hooldusravi teenuse osutajatel, kes soovivad saada haigekassa lepingupartneriks ajavahemikuks 1.aprill 2003 kuni 31.märts 2004 tuleb esitada oma pakkumised 2.jaanuariks 2003 haigekassa piirkondlikele osakondadele.

Piirkondlike osakondade aadressid, taotluse soovituslik vorm, taotluse esitamise nõuded ja haigekassa nõukogu otsus ravi rahastamise lepingu sõlmimise ja lepingu tähtaja üle on väljas haigekassa koduleheküljel (www.haigekassa.ee). Nõukogu otsuses on täpsemalt kirjeldatud, milliseid asjaolusid lepingupartnerite valikul hinnatakse. Lisaks sellele on kodulehele välja pandud tabelid iga haigekassa piirkondliku osakonna kohta, millest leiab informatsiooni selle kohta, missuguse piirkonna kindlustatutele soovitakse teenust osutada.

Üldarstiabi osutajale, kelle nimistu on maavanem kinnitanud, saadab haigekassa omapoolse ravi rahastamise lepingu projekti, mis poolte heakskiidu korral alla kirjutatakse.

Anne Osvet

Haigekassa avalike suhete juht

6208 439