Haigekassa alustab ravikindlustusteenuse internetiseerimist

Eesti Haigekassa asub aasta viimasel veerandil internetiseerima eri kliendigruppidele pakutavat ravikindlustusteenust. Lahendamaks projektiga seotud andmeturbe küsimusi, sõlmib Eesti Haigekassa 9. augustil Eesti Ühispangaga lepingu, mille kohaselt ühispank toetab haigekassa internetiseerimist andmeturbe-alase konsultatsioonitegevusega kuni 1 miljoni krooni väärtuses.

Haigekassa internetiseerimine loob tööandjatele võimaluse edastada kindlustatute nimekirju elektroonilisel teel. Kindlustatuile tehakse võimalikuks personaalsete andmete kuvamine ja parandamine, hüvitise maksu arvestamine ja ülekande jälgimine. Samuti saavad suured tervishoiuasutused võimaluse esitada raviarveid haigekassale interneti kaudu, mis säästab raviasutuste ja haigekassa raha tegelike raviteenuste osutamiseks kindlustatuile.

Kuna haigekassa tegeleb dokumentidega, mis sisaldavad konfidentsiaalseid isikuandmeid, siis on internetiseerimise tingimuseks andmeturbe tagamine. Selles suhtes nõustab haigekassat Eesti Ühispank, kasutades selleks ka enda jaoks välja töötatud materjale. Projekti finantseerib sihtasutus “Vaata Maailma “.

“Vaata Maailma” on Eesti ettevõtete ja riigi koostöös sündinud suurprojekt, mille eesmärgiks on suurendada oluliselt internetikasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Eesti Ühispank ühines “Vaata Maailma” projektiga tänavu kevadel.

Eesti Ühispanga infotehnoloogia valdkonna juhi Tõnu Liik’i sõnul annab ühispank haigekassat eelolevas tööprotsessis toetades omapoolse tõhusa panuse Eesti tervishoiuteenuste internetiseerimisel.

Eesti Ühispank alustab haigekassa turbeteenuse tellimuse täitmist 10.augustil, tööd viiakse lõpule käesoleva aasta lõpuks.

Haigekassa ja ühispanga vahelisele lepingule kirjutavad alla Tõnu Liik, Eesti Ühispanga IT valdkonna asepresident ja Rein Parelo, Eesti Haigekassa juhatuse liige.

Leping sõlmitakse 9. augustil kell 12.00 Eesti Haigekassa V korruse saalis aadressil Tallinn Lembitu 10.