Haigekassa 2012. aasta eelarve läbis esimese lugemise

Haigekassa nõukogus läbis esimese lugemise 2012. aasta ravikindlustuse eelarve. Suurimate muudatustena kaotatakse järgmisel aastal tervishoiuteenuste hindadele ajutiselt kehtestatud koefitsient, suurendatakse perearstide rahastamist, parandatakse märkimisväärselt diabeetikute ravivõimalusi ja lisatakse veel mitmeid uusi tõenduspõhiseid tervishoiuteenuseid.

Haigekassa nõukogu esimehe, sotsiaalministri Hanno Pevkuri sõnul on patsientidele parim sõnum see, et tervishoiuteenuste kättesaadavus paraneb: tuleval aastal eraldatakse kõigile tervishoiuteenuse osutajatele rohkem raha, kuna kaob 2009. aasta sügisel tervishoiuteenuste hindadele kehtestatud koefitsient, samuti lisanduvad uued ravivõimalused.

„Heameel on, et n-ö masukoefitsient õnnestub kaotada ja lisada tervishoiuteenuste loetellu ka uusi teenuseid, näiteks vähiravi kvaliteedi tõstmiseks konsiiliumi nõude kehtestamine, diabeedihaigetele paremate võimaluste loomine, kopsu ja maksa siirdamise rahastamine jms. Samamoodi tegid haigekassa ja Perearstide Selts väga head tööd esmatasandil inimeste arstiabi parandamiseks ja leppisid kokku vajalikes muudatustes,“ märkis Pevkur.

Ka haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov tõstis esile koostöös Perearstide Seltsiga ette valmistatud uuendusi perearstide rahastamises, mis aitavad kaasa üldarstiabi süsteemi paremale toimimisele. „Järgmisel aastal suureneb perearstidele makstavate pearahade diferentseeritus vanusrühmade lõikes, lisaks tõusevad baasraha ja maapiirkondades töötavatele perearstidele suunatud kaugusetasu. Uuringufondi maht kasvab samuti 2% võrra ning kvaliteedisüsteemis hea tulemuse saavutanutele lisandub uuringufondi kolmas tase,“ kommenteeris Danilov.

Tänasel koosolekul kinnitas nõukogu nii tervishoiuteenuste kui meditsiiniseadmete uued loetelud, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2012. Kokku lisatakse tervishoiuteenuste loetellu 30 uut teenust. Meditsiiniseadmete loetelus tehakse samuti mitmeid olulisi muudatusi, mis parandavad diabeetikutele mõeldud meditsiiniseadmete kättesaadavust ja võimaldavad tõsta diabeediravi kvaliteeti. Lisaks laieneb ka teiste meditsiiniseadmete valik.

Järgmise aasta ravikindlustuseelarve esialgseks kulude mahuks on prognoositud 787 miljonit eurot. Tulude suuruseks on planeeritud 781 miljonit eurot ning jaotamata tulemit plaanitakse kulude katteks kasutusele võtta 5,8 miljonit eurot. Nõukogu koguneb eelarve teiseks lugemiseks 25. novembril.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 620 8439, 5347 8949
evelin.koppel [at] haigekassa.ee