Firma Novartis puuduliku taotluse tõttu ei saa haigekassa menetleda Gliveci kandmist soodusnimekirja

Pressiteade

21. jaanuar 2003

Firma Novartis puuduliku taotluse tõttu ei saa haigekassa menetleda Gliveci kandmist soodusnimekirja

30. septembril 2002 esitas firma Novartis Eesti filiaal taotluse sotsiaalministrile, et soodusravimite loetellu lisataks ravim Glivec 100 %-lise soodustuse määraga.

Vastavalt kehtivale korrale peab Haigekassa andma majandusliku hinnangu ravimile, mille lülitamist soodusravimite loetellu taotletakse.

16. detsembril palus Eesti Haigekassa esitada ravimifirmal Novartis hiljemalt 30 päeva jooksul täiendavad andmed, et taotlust menetleda ja koostada Haigekassa arvamus.

Firma Novartis nõustus, et Haigekassa palve on põhjendatud ja et 30. septembril esitatud taotlus on puudulik ning vajab täiendamist.

Kahjuks ei ole Novartis saanud täiendavaid andmeid Haigekassale esitada ja palub seetõttu pikendada andmete esitamise tähtaega 6. veebruarini 2003.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht