FIE peab kindlustuskaitse saamiseks tasuma sotsiaalmaksu ja esitama ise vajalikud dokumendid

Pressiteade
13. detsember 2002

FIE peab kindlustuskaitse saamiseks tasuma sotsiaalmaksu ja esitama ise vajalikud dokumendid

Vältimaks segadusi füüsilisest isikust ettevõtjate kindlustuskaitse tekkimisega, juhib Haigekassa tähelepanu järgmistele asjaoludele.

Ravikindlustuse seaduse paragrahvi 5 lõige 3 järgi on kindlustatud isik ka füüsilisest isikust ettevõtja, kes maksab iseenda eest sotsiaalmaksu.

Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad kindlustuskaitse saamiseks tasuma sotsiaalmaksu avansilisi makseid ning ise esitama haigekassa piirkondlikule osakonnale järgmised dokumendid:

Maksuameti elukohajärgse asutuse tõendi avansiliste maksete maksjana; või
äriregistrikaardi kinnitatud ärakirja või äriregistrikaardi kinnitatud väljatrüki.
Füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse tekib 3-kuulise ooteaja möödumisel ravikindlustuse andmekogusse kande tegemise päevast. Kui füüsilisest isikust ettevõtja esitab dokumendid ajal, kui tal on kehtiv ravikindlustus, siis jätkub kindlustuskaitse katkemiseta (ooteajata). Füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse lõpeb 2 kuu möödumisel Maksuametile või äriregistrile ettevõtlusega tegelemise lõpetamise teatise esitamisest. Eelnimetatud teatise peab füüsilisest isikust ettevõtja esitama samal ajal ka Haigekassale.

Oluline on teada, et füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse lõpeb ka siis, kui ta ei maksa tähtaegselt sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Sellisel juhul võib haigekassa lõpetada kindlustuskaitse 14 päeva möödumisel maksetähtajast, kui selleks ajaks ei ole makset makstud, teatades sellest füüsilisest isikust ettevõtjale.

Tuletame veekord meelde, et füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse tekkimiseks ei piisa ainult sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumisest, tingimata on vaja Haigekassa elukohajärgses osakonnas kindlustuskaitse ka vormistada.

Annika Annusvere, Haigekassa pressiesindaja, 6208 419