FIE peab iga kvartal maksma sotsiaalmaksu

Pressiteade

6. märts 2003

FIE peab iga kvartal maksma sotsiaalmaksu 

Haigekassa tuletab meelde, et vastavalt sotsiaalmaksu seadusele  peab füüsilisest isikust ettevõtja maksma sotsiaalmaksu avansiliste maksetena iga aasta

15. märtsiks, 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks.

Samuti tuleb  Haigekassa piirkondlikku osakonda esitada Maksuameti elukohajärgse asutuse tõend avansiliste maksete maksjana või äriregistri A kaart.

Kui avansilisi makseid ei ole õigeks ajaks tasutud, siis lõpeb FIE ravikindlustusalane kaitse 14 kalendripäeva möödumisel nimetatud maksetähtajast.

 

Haigekassa avalike suhete juht Anne Osvet

6208439