Euroopa tervisefoorum käsitles kulude ohjamist meditsiinis

Pressiteade
1.november 2004

Pariisis 27.-29. oktoobrini toimunud foorumi “Eurohealth” peateema oli kulude ohjeldamine tervishoius. Foorumil osales 140 inimest Euroopa Liidu riikidest, samuti esindajaid Maailma Terviseorganisatsioonist ja Euroopa Komisjonist.

Eestit esindasid Euroopa tervisefoorumil TÜ professor Raul-Allan Kiivet, kelle ettekanne käsitles Eesti tervishoiureforme ja Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov, kes rääkis ravikindlustusest ning tegevuskulude põhiste hindade arvutamise metoodika rakendamisest Eestis. Mõlemad ettekanded olid kantud juhtmõttest  - kuidas optimeerida ravikulusid.

Raha on hoolsalt hakanud lugema kõik Euroopa Liidu liikmesmaad. Foorumil ettekannetega esinenud Suurbritannia, Poola, Prantsusmaa, Slovakkia ja Tšehhi esindajad rääkisid samuti valdavalt kulude kontrolli all hoidmise erinevatest viisidest ja võimalustest oma riigis.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439