Euroopa ravikindlustuskaart kehtib nüüd ka Bulgaarias ja Rumeenias

Pressiteade
9. jaanuar 2007

1. jaanuarist alates kehtib Euroopa ravikindlustuskaart vajamineva arstiabi saamisel ka sel aastal Euroopa Liiduga ühinenud Bulgaarias ja Rumeenias.
Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi alusel vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega.

Meeles tuleb pidada, et vajaminev arstiabi ei ole täiesti tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) arstiabi osutaja riigi tariifide järgi. Patsiendi omavastutustasusid aga inimesele ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab Haigekassa sõlmida erakindlustusfirmas lisaks ka reisikindlustuspoliis, millega üldjuhul kaetakse omavastutustasud ja riikidevaheline transport.

Euroopa ravikindlustuskaarti saavad taotleda kõik Eestis ravikindlustatud inimesed. Kuni 19-aastastele antakse kaart 5 aastaks, üle 19-aastastele aga 1 aastaks. Kaardi saab inimene tasuta. Lähemat infot kaardi taotlemise kohta saab http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/euroopa-ravikindlustuskaart.
2005. aastal andis Haigekassa välja 99 701 Euroopa ravikindlustuskaarti, 2006. aastal aga juba 224 601 ravikindlustuskaarti.

Olgu öeldud, et lisaks Bulgaariale ja Rumeeniale kehtib Euroopa ravikindlustuskaart Austrias, Belgias, Hispaanias, Hollandis, Iirimaal, Islandil, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Liechtensteinis, Luksemburgis, Lätis, Maltal, Norras, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Šveitsis, Ühendkuningriigis, Taanis, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439