Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivusaeg pikeneb

Pressiteade
7. jaanuar 2008

 

Alates 1. jaanuarist 2008 tellitavate Euroopa ravikindlustuskaartide kehtivuse tähtaeg pikenes senise ühe aasta asemel kolmele aastale. Käesolevast aastast saab lisaks Eesti aadressile tellida kaarti ka välismaisele aadressile.

Kaardi tähtaja pikendamise muudatus aitab inimesi säästa iga-aastasest kaardi tellimisest. Võimalus tellida kaarti rahvusvahelisele aadressile loodi eelkõige teises riigis õppivate Eesti üliõpilaste ja teise riiki lähetatud töötajate jaoks, et teha kaardi kättesaamine mugavamaks.

Käesoleval aastal antakse koos kaardiga infoleht Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamise tingimuste kohta. Samuti hakkab haigekassa saatma neile isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart, kuid kindlustuskaitse on lõppenud, meeldetuletusi selle kohta, et kehtetu kindlustuskaitse korral ei tohi kaarti kasutada.

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda mitmel moel: kodanikuportaali kaudu (http://www.riik.ee/kodanikuportaal/), tuua taotlus ise klienditeeninduse büroosse, saata haigekassasse postiga või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vorm on haigekassa koduleheküljel ja saadaval ka haigekassa piirkondlike osakondade klienditeeninduse büroodes ning Eesti Posti kontorites.

Kaardi saab inimene riigisisesel aadressil kätte 10 päeva jooksul. Rahvusvahelisele aadressile tellitud kaardi kättesaamise aeg võib olla riigiti erinev. Kaart väljastatakse tasuta.

Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saavad kindlustatud isikud Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ja Šveitsis viibimise ajal vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel sealses riigis elavate kindlustatud inimestega. Haigekassa soovitab lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile sõlmida erakindlustusfirmas ka reisikindlustusleping, mis kompenseerib täiendavalt patsiendi omavastutustasu ja muud kulutused, mida riiklike süsteemide ravikindlustused ei kata.

Eesti Haigekassa väljastab Euroopa ravikindlustuskaarte alates 1. augustist 2004. Senini on väljastatud 332 230 kaarti ja haigekassa on kaartide trükkimiseks ning postitamiseks teinud kulutusi 1 miljoni 979 tuhande krooni eest.


Aleksandra Šljušenkova,
Eesti Haigekassa kommunikatsioonispetsialist
6208415