Ettepanekuid tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks saab teha 1.märtsini

Pressiteade

21. jaanuar 2003

Ettepanekuid tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks saab teha 1.märtsini

Tervishoiuteenuste loetelu koondab kõiki neid teenuseid, mille osutamist rahastab haigekassa. Vastavalt 1.oktoobrist kehtima hakanud ravikindlustuse seadusele ei saa Eesti Haigekassa menetleda neid ettepanekuid, mida esitab näiteks haigla, mõni programm või sihtasutus. Haigekassa saab menetleda üksnes neid ettepanekuid, mille on esitanud tervishoiuteenuse osutajate ühendused ja erialaühendused.
Ettepaneku tegemisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse määrusega Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord ning sotsiaalministri määrusega kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu arvutamise metoodika kehtestatud nõuetest. Viited määrustele leiab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee raviasutustele mõeldud osast.

Kersti Esnar,

Eesti Haigekassa tervishoiuökonoomika osakonna spetsialist