Esitada saab järgmise aasta ravijuhendite teemade ettepanekuid

 

 

 

Erialaseltsidel, tervishoiuteenuse osutajatel, õppe – ja teadusasutustel ning patsientide ühendustel on võimalus kuni 1. veebruarini 2013.a. esitada oma ettepanekud Eesti ravijuhendite koostamiseks. Ravijuhendite nõukoda valib rahastatavad ravijuhendid välja märtsis 2013. Pärast seda kutsutakse kokku ravijuhendi koostamise töörühmad ja sekretariaadid ning neile korraldatakse vastav koolitus.

Teemaalgatuse ettepanekuid tehes võiks silmas pidada, et ravijuhend keskenduks Eesti elanike jaoks olulistele terviseseisunditele. Samuti võib esitada ettepaneku ka olemasolevate ravijuhendite uuendamiseks.

Tänavu kiitis ravijuhendite nõukoda heaks ühe ravijuhendi - „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“, millest hiljaaegu valmis ka trükis. Ravijuhend käsitleb täiskasvanute kõrgvererõhktõve  diagnoosimist, ravi ja jälgimist perearsti juures. Ravijuhend oli ühtlasi esimene, mis valmis 2011. aastal kokku pandud ravijuhendite käsiraamatu järgi.

Ravijuhend annab perearstile praktilisi nõuandeid, kuidas toimida olukorras, kus ravitulemus ei ole kergesti saavutatav. „Juhend on mõeldud esmajoones perearstidele ja –õdedele, aga ka eriarstidele ja arstitudengitele. Ravijuhendi üldisemaks eesmärgiks on aidata kaasa südamehaiguste  tüsistuste ja suremuse vähendamisele“, selgitas ravijuhendite nõukoja juht, arstiteaduskonna prodekaan professor Margus Lember.
„Kõrgvererõhktõve ravijuhend valiti seetõttu, et südameveresoonkonnahaigused on Eestis haigestumuse ja surma põhjuste hulgas esikohal, kõrgvererõhktõbe esineb paljudel (eakate hulgas kuni 60%) ning hüpertensiooni varase avastamise ning tõhusa raviga on võimalik tüsistuste esinemist oluliselt vähendada“, ütles ravijuhendi töörühma kaasjuhataja professor Ruth Kalda.   

Järgmisel aastal valmivad ravijuhendid teemadel: „Ärevushäirete käsitlus perearstiabis (generaliseerunud ärevushäire, paanikahäire koos agorafoobiaga või ilma)“,  „Täiskasvanute astma käsitlus perearstiabis“ ja „Lamatiste ennetus ja hooldus“.