Esimesed mõnisada Euroopa ravikindlustuskaardi taotlust on kodanikuportaali kaudu juba tehtud

Pressiteade
2. august 2004

Esimesed mõnisada Euroopa ravikindlustuskaardi taotlust on kodanikuportaali kaudu juba tehtud

Augustist alates ei anna haigekassa enam välja rohelisi haigekassakaarte. Oma ravikindlustatust saab arsti juurde pöördudes kontrollida isikut tõendava pildiga dokumendi alusel. Lapsed, kellel pildiga dokumenti veel ei ole, saavad selleks kasutada isikukoodiga dokumenti, või haigekassakaarti, kui see neil olemas on.
Olenemata rohelisel haigekassakaardil märgitud tähtajast kehtivad need veel kuni 2006.aastani, ent uusi enam välja ei anta.

Need, kes kavatsevad lähiajal Euroopa Liidu liikmesriikidesse sõita, peaksid aga taotlema Euroopa ravikindlustuskaarti. Tänaseks on esimesed mõnisada taotlust juba kodanikuportaali x-tee kaudu ka haigekassale esitatud.

Kui roheline haigekassakaart andis õiguse arstiabile üksnes Eestis, siis Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja ka Euroopa majanduspiirkonnas viibimise ajal.

Riigid, kus Eesti Haigekassas kindlustatud inimesel on kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi alusel õigus vajaminevale arstiabile on Austria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Portugal, Hispaania, Rootsi, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariik.

Vajaminevat arstiabi saadakse võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. See tähendab, et Eestis kindlustatud inimene peab seal riigis vajaminevat arstiabi saades toimima täpselt samamoodi, kui sealse riigi kodanikudki. Tuleb maksta omavastutustasu asukohariigi tariifide järgi. Patsiendi omavastutustasu haigekassa hiljem ei korva.

Alla 15-aastastele lastele annab haigekassa  välja juba Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivusega kuni 5 aastat. Vanematele kui 15-aastased on aga Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivus kuni 1 aasta, kui kindlustuskaitse kehtib kuni 1 aasta. Kui kindlustuskaitse kehtib vähem kui aasta, saab inimene kaardi, mille kehtivusaeg lõpeb koos kindlustuskaitse lõppemisega. Äsja sündinud laps tuleb vanematel haigekassas arvele võtta ja talle annab haigekassa vanemate taotluse põhjal kohe välja juba Euroopa ravikindlustuskaardi.

Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi väljastab haigekassa siis, kui kindlustuskaitse kehtivus on lühem kui 3 kuud; kui kaart on kadunud või inimesel on väga kiiresti vaja kindlustust tõendavat dokumenti. Euroopa ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat kehtivad vaid koos isikut tõendava pildiga dokumendiga.

Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte kuni 10 päeva jooksul, asendussertifikaadi aga kohe haigekassa piirkondlikus osakonnas või büroos. Nii Euroopa ravikindlustuskaart kui ka selle asendussertifikaat on inimesele tasuta.

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks on järgmised võimalused: 

  • kodanikuportaali kaudu https://www.eesti.ee (kodanikuportaali saab siseneda ka läbi internetipanga e-teenuse), 
  • tuua taotlus ise klienditeeninduse büroosse, 
  • saata taotlus haigekassasse postiga, 
  • saata taotlus haigekassasse e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

Kaardi saab inimene kätte:

  • lihtkirjaga sellel aadressil, mis on registreeritud haigekassa andmebaasis, 
  • haigekassa klienditeeninduse büroost.

Taotluse vorm on üleval haigekassa koduleheküljel ja saadaval ka haigekassa piirkondlike osakondade klienditeeninduse büroodes.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208 439