Eestit külastab Moldova haigekassa delegatsioon

Sel nädalal jätkub Eesti ja Moldova haigekassade vaheline koostööprojekt. Seekord külastab 10-liikmeline Moldova delegatsioon Eestit. Nädalase õppesessiooni raames tutvustatakse moldovlastele arengukava ja strateegia koostamist, nelja-aastase finantsprognoosi ning meditsiiniliste- ja finantsauditite tegemist. Lisaks räägitakse kompetentsisüsteemist, avalike suhete põhimõtetest haigekassas ning piiriülesest arstiabist.

Moldova haigekassa esindajad külastavad ka haigekassa Harju piirkondlikku osakonda, Merelahe perearstikeskust ja Lääne-Tallinna keskhaiglat.

Moldova haigekassa töötajate jaoks on see teine õppesessioon, mida korraldatakse projekti "Moldova ravikindlustussüsteemi arengu toetamine" raames. Kolmas õppesessioon toimub Eestis järgmise aasta kevadel.

Veel samal teemal: "Eesti haigekassa jagab teadmisi ja kogemusi Moldova haigekassaga"