Eesti tervishoiusüsteem on Euroopas patsiendisõbralikkuse poolest 11. kohal

Eesti tervishoiusüsteem teeb jätkuvalt edusamme ning on 13. novembril avaldatud 2008. aasta Euroopa tervishoiuteenuste tarbijaindeksi (Euro Health Consumer Index) järgi Euroopa patsiendisõbralikemate tervishoiusüsteemide pingereas 31 riigi hulgas 11. kohal.

Selle tulemusega asetub Eesti kohe Prantsusmaa järele, edestades muu hulgas Belgiat, Ühendkuningriiki, Hispaaniat Itaaliat ja teisi Baltimaid. Esimesel kohal on 839 punktiga Holland, kellele järgnevad Taani,  Austria, Luksemburg ja Rootsi.

Kuues kategoorias, mis käsitlevad 34 tulemuslikkuse näitajat, sai Eesti 1000st punktist 669. Parima hinna ja kvaliteedi suhte (SKP järgi) kategoorias oli Eesti taas selge võitja. 

 „Eesti on märkimisväärselt parandanud tervishoiuteenuste üldist kättesaadavust: ooteajad on muutunud lühemaks ning paranenud on juurdepääs uutele ravimitele. Tundub, et valitsus on meie eelmise aasta soovitusi kuulda võtnud,” leiab ECHI teadusdirektor dr Arne Björnberg.

Euroopa tervishoiuteenuste tarbijaindeks reastab igal aastal Euroopa riiklikud tervishoiusüsteemid kuues põhivaldkonnas: patsiendiõigused ja -info, e-tervishoid, ooteajad, ravitulemused, süsteemi pakutavad võimalused ja ravimid. Indeks hõlmab 31 riiki. Esimest korda avaldati indeks 2005. aastal. Indeksi koostab Health Consumer Powerhouse riiklike statistikate ja sõltumatute uuringute alusel. Nagu kõik teisedki organisatsiooni tarbijaindeksid esindab käesolev indeks patsiendikesksest vaatenurka. Indeks koostatakse koostöös Euroopa Komisjoniga.

Lisateavet ja selgitava aruande leiab aadressilt:
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html
Health Consumer Powerhouse’i kohta: www.healthpowerhouse.com