Eesti Ravikindlustusnõukogu uueks esimeheks sai Indrek Oro

PRESSITEADE 29.06.99

Eesti Ravikindlustusnõukogu uueks esimeheks sai Indrek Oro

Täna toimus Eesti Ravikindlustusnõukogu uue koosseisu esimene koosolek, kus salajasel hääletusel valiti esimeheks Eesti Arstide Liidu president Indrek Oro ja aseesimeheks AS Standardi juhatuse esimees Enn Veskimägi.

Eesti Ravikindustusnõukogu on Keskhaigekassa juures tegutsev 15 liikmeline nõuandev organ, kuhu kuuluvad 5 riigi esindajat, 5 tööandjate liitude ja ühenduste esindajat ning 5 kohustusliku ravikindlustusega kindlustatute liitude ja ühenduste esindajat.

Nõukogu põhiülesanneteks on esitada ettepanekuid ravikindlustuse korraldamiseks ja arendamiseks, kooskõlastada riikliku ravikindlustuse eelarve eelnõu ning vajaduse korral esitada ettepanekuid selle muutmiseks, kooskõlastada keskhaigekassa finantsaruanded, algatada Keskhaigekassas revisjoni korraldamist ja kinnitada selle tulemused, töötada välja tervise säilitamiseks, terviseuuringuteks ja raviteenuste osutamiseks haigekassade ja raviasutuste (eriarstide) vahel lepingute sõlmimise põhimõtted jne. (Vaata ka vabariigi valitsuse määrus nr. 143/22. Aprillist 1994. A ja Keskhaigekassa koduleheküljelt internetis aadressil: http://www.haigekassa.ee)

Uue ravikindlustusnõukogu koosseis:


Hannes Danilov - Sotsiaalministeeriumi kantsler
Külli Pedak - Sotsiaalkindlustusameti peadirektor
Henn Sepp - Eesti Maakonnaarstide Koja juhataja
Asta Käärik - Ahja vallaarst
Urmo Kööbi - Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa Haigla
Ilmar Peterson - AS Elcoteq peadirektor
Enn Veskimägi - AS Standard juhatuse esimees
Sandor Liive - Eesti Energia AS finantsdirektor
Toomas Annus - AS Merko Ehitus nõukogu esimees
Henn Pärn - Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu tegevdirektor
Harri Taliga - Eesti Ametiühingute Keskliidu sotsiaalsekretär
Reet Siimer - Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevdirektor
Hilja Kukk - Eesti Pensionäride Liit
Indrek Oro - Eesti Arstide Liit
Sirje Grossmann-Loot - sihtasutuse Eesti Lastefond juhtaja

Ravikindlustusnõukogu koosseisu kinnitab sotsiaalminister 3 aastaks. Eelmise koosseisu tähtaeg lõppes 27.märtsil 1999.

Kaja Tampere
Keskhaigekassa avalike suhete nõunik

tel. 251 18765