Eesti Ravikindlustusnõukogu komisjon otsustas toetada Triinu Liis Tamme teise operatsiooni rahastamist

PRESSITEADE 14. november 2000

Eesti Ravikindlustusnõukogu komisjon otsustas toetada Triinu Liis Tamme teise operatsiooni rahastamist

Teisipäeva õhtul otsustas Eesti Ravikindlustusnõukogu komisjon, toetudes erialaarstide konsiiliumi otsusele 2. novembrist 2000 ja Triinu Liisu isa taotlusele, mis saabus haigekassasse 8. novembril, väljastada ühekordse garantiikirja Helsingi Ülikooli Keskhaiglale Triinu Liis Tamme südameoperatsiooni II etapi kulude katteks piirsummaga 260 000 soome marka. 

Erialaarstide konsiiliumi otsuses öeldakse, et planeeritud operatsioon loob eeldused normilähedase vereringe tekkeks ning võib parandada tunduvalt patsiendi elukvaliteeti. Seetõttu on planeeritav ravi patsiendi seisukohast näidustatud ja põhjendatud. Samas ei ole võimalik saada üldistavaid andmeid operatsioonijärgse prognoosi kohta, kuna taoliste südamerikete korrektsioonide arv on olnud väike. Soome raviarstid prognoosi andmisest hoidusid.
Triinu Liis Tamme südamerikke esimese operatsiooni rahastamist Soomes ei pidanud Eesti Ravikindlustusnõukogu põhjendatuks suure operatsiooniriski ja küsitava prognoosi tõttu.
Käesoleval aastal on Triinu Liis Tamme raviks kulunud Eesti ravikindlustusraha ligikaudu 25 000 krooni (uuringud, analüüsid, ravimid, ema hooldusleht jne). Keskmiselt on Eestis kulunud tänavu ühele inimesele 2131 krooni ravikindlustusraha.
Välismaale ravile on 2000. aasta jooksul Eestist saadetud 17 patsienti ja nende raviks on kulunud 1,75 miljonit krooni.
Ravikindlustusnõukogu komisjon peab vajalikuks Triinu-Liis Tamme edasise ravi läbiviimiseks ja rahastamise planeerimiseks soome-eesti arstide koostööd. Ravikindlustusnõukogu ja Keskhaigekassa on seisukohal, et uuringud ja ravi, mida on Eestis võimalik teha, teostataks Eestis. Keskhaigekassa on juba juulis 2000 teinud Triinu-Liisi vanematele ettepaneku kutsuda soome arste Triinu-Liisi konsulteerima Eestisse, mis oleks perekonnale mugavam ja ka rahaliselt vähem kulukas. Loodame, et Keskhaigekassa ettepanek tuleb edasise ravi planeerimisel arutlusele. 

Lugupidamisega

Kaja Tampere

Keskhaigekassa avalike suhete nõunik
Tel. 6208 439, 251 18765
Faks 6208 449
kaja [at] csf.ee
http://www.haigekassa.ee