Eesti noori on seksuaaltervise teemal nõustatud juba 20 aastat

Sel sügisel möödub 20 aastat esimese seksuaaltervisealast nõustamist pakkuva keskuse avamisest. Esimesed noorte nõustamiskeskused avati Eestis 1990. aastate alguses. Vajaduse tingis kõrge soovimatute raseduste ja seksuaalsel teel levivate haiguste tase noorte hulgas.

Tänaseks pakutakse Eesti Seksuaaltervise Liidu koordineerimisel ning Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudi rahastusel noortele tasuta seksuaaltervise teenuseid 19 nõustamiskeskuses üle Eesti. „Noorte nõustamise idee on edukalt edasi arenenud ja kanda kinnitanud ning seda eelkõige tänu kõigi nõustajate aastatepikkusele südamega tehtud tööle, kuid samavõrd ka riigipoolsele rahastamisele,“ ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president Mairi Kaha.

„Rahastame noorte nõustamiskeskuste tegevusi juba aastast 2002. Organiseerituse tasemelt on see olnud Eesti ennetusprojektide parim praktika. Tulemusi saab näha nii abortide kui seksuaalsel teel levivate haiguste languses. Võrreldes teiste arenenud riikidega on abortide arv Eestis siiski kõrge. Ka seksuaalsel teel levivatesse haigustesse, aga ka AIDS-i haigestumuse tase mõjutab tulevikus oluliselt Eesti tervishoiukulusid. Sellel on ka otsene mõju (s.h. HIV- viirusega) laste sündimusele. Seetõttu on jätkuvalt oluline noorte nõustamiskeskuste tegevus, et saavutada Eestis seksuaaltervise näitajates Põhjamaadega võrreldav tase,“ kinnitas Sirje Vaask haigekassa tervishoiuosakonnast.

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuste võrgustiku on maailmale eeskujuks toonud ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), kelle hinnangul on noorte seksuaal- ja reproduktiivtervise alase nõustamise teenuse kättesaadavus Eestis heal tasemel. Noorte tagasiside teenusele on positiivne: nõustamiskeskused on noorte hinnangul usaldusväärsed ja populaarsed. „Tasapisi suureneb ka noormeeste pöördumine“ täheldas Mairi Kaha. Teismeliste raseduste ja ka registreeritud suguhaiguste arv on viimase 10 aasta jooksul Eestis märgatavalt langenud. Uuringute järgi on ka kondoomi ja rasestumisvastaste meetodite kasutamine paranenud – noorte nõustamiskeskused on käsikäes kooli seksuaalhariduse arenguga selles olulist rolli mänginud. Realistlik eesmärk võiks olla, et Eesti teismeliste abortiivsuskordaja (19.2) jõuaks Soome vastava näitajaga (8.9) samale tasemele.

Lisainfo:
Sirje Vaask
Eesti Haigekassa
sirje.vaask [at] haigekassa.ee

Eesti Seksuaaltervise Liidu koduleht www.amor.ee.