Eesti Haigekassa võtab konkursi korras Tallinnasse tööle süsteemiarenduse peaspetsialistid

Eesti Haigekassa võtab konkursi korras Tallinnasse tööle

SÜSTEEMIARENDUSE PEASPETSIALISTID

Otsime oma meeskonda kahte süsteemiarenduse peaspetsialisti, kelle tööülesandeks on oma vastutusvaldkonnas ärianalüüsi läbiviimine haigekassa erinevate valdkondade spetsialistidega (soovitu alusel võimalike lahendusvariantide leidmine ning nende teostatavuse, kulude jms hindamine) ning analüüsi alusel tehnilise sisuga ülesande kirjeldamine kas lepingulisele arendajale või endale lahendamiseks.

Veebteenuste arendaja, kelle ülesandeks on Eesti Haigekassa infosüsteemi veebteenuste haldamine (uute teenuste loomise koordineerimine, olemasolevate tundmine ja vajadusel täiendamine). Sobival kandidaadil on varasem töökogemus IT valdkonnas, teadmised veebteenustest ning avar silmaring IT valdkonna arengusuundade osas.

Ärirakenduste ja aruandluse arendaja, kelle ülesandeks on ärirakenduste ärivajaduste tundmine, aruannete kirjeldamine ärivaldkonna vajaduste alusel ja lihtsamas ning dokumenteeritud osas tarkvara seadistuste teostamine. Sobival kandidaadil on varasem töökogemus IT valdkonnas ning avar silmaring IT valdkonna arengusuundade osas.

Kandidaadilt eeldame:

·arendusprojektides osalemise kogemust
·erialast kõrgharidust (informaatika, äriinformaatika vms, võib olla lõpetamisel)
·valmidust nii iseseisvaks kui meeskonnatööks
·väga head arvutikasutamise oskust
·väga head suhtlemisoskust ja kõrget pingetaluvust
·head suulist ja kirjalikku väljendusoskust
·eesti keele oskust väga heal tasemel, inglise keele oskust tasemel hea.
·riigi infosüsteemi ja selle komponentide tundmist
·veebteenuste arendaja puhul varasemat kogemust veebteenustega (WSDL, SOAP ja muude tehnoloogiate tundmist)
·ärirakenduste ja aruandluse arendaja puhul kogemust ärianalüüsi koostamisel ja aruandluse tehnoloogiate tundmist

Kasuks tuleb:

·SAP majandustarkvara tundmine
·kogemus majandustarkvarade arendamisel või juurutamisel

Omalt poolt pakume:

·huvitavat ja vastutusrikast tööd
·võimalust õppida ja areneda professionaalses meeskonnas
·eneseteostusvõimalust
·võimalust osaleda erialastel koolitustel
·võimalust leida vajadusel sobivat lõputöö teemat
·head meeskonda

Konkursist osavõtuks palume saata CV ja motivatsioonikiri (märgi ära soovitud ametikoht, oma kogemused ja soovid antud alal) hiljemalt 16.detsembriks 2012 e-posti aadressil: ylle.kuura [at] haigekassa.ee, lisainfo: Seidi Vilba telefonilt 620 8446.