Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute esitamise uus täiendatud vorm

Alates 01.12.2009 a. on haigekassa kodulehel üleval Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute esitamise vormi uus täiendatud täitmisjuhend. Vajaliku juhendi leiate siit.