Eesti Haigekassa tähistab 20-ndat tegutsemisaastat

Tänavu täitub esimese haigekassa asutamisest Eestis 100 aastat ja taasiseseisvunud Eesti ravikindlustuse süsteemil 20 aastat. Selle tähistamiseks andis haigekassa välja kogumiku „Eesti Haigekassa lugu. 20 aastat ravi ja kindlustust.“. Raamat kajastab ravikindlustussüsteemi teket ja arengut aastatel 1912 – 2011. Ühtlasi toimub täna haigekassa korraldatud konverents „20 aastat ravi ja kindlustust. Lapsepõlv läbi, mida toob homne?“, mis keskendub eelkõige inimestele, nende ootustele ja võimalustele tervishoiusüsteemis täna ja tulevikus.

Äsjavalminud raamatu „Eesti Haigekassa lugu. 20 aastat ravi ja kindlustust“ esimeses osas kajastatakse Eesti ravikindlustussüsteemi teket ja kujunemist kuni taasiseseisvumiseni. Teine ja kolmas osa koosnevad ravikindlustussüsteemi ülesehitanute intervjuudest ja põhinevad eelkõige isiklikel meenutustel.

Kogumiku teine osa kajastab taasiseseisvunud ravikindlustussüsteemi algusaegu, sõlmpunkte ja tervishoiureforme kuni aastani 2000. Näiteks räägivad perearstisüsteemi, haiglavõrgu, ravimite hüvitamise süsteemi, nüüdisaegse haigekassa struktuuri tekkest ja arengust toonased tervishoiujuhid ning spetsialistid.

Kolmas osa keskendub tänase haigekassa tööle. Intervjueeritavad räägivad tervishoiuteenuste hinnakujundusest, digiretsepti jt elektroonsete kanalite loomisest, haigekassa juhtimisest, majanduskriisist.

Raamatusse on intervjuusid andnud Eiki Nestor, Toomas Vilosius, Marju Lauristin, Maris Jesse, Georg Männik, Andres Ellamaa, Hannes Danilov jpt. Kogumiku lõpus on Hannes Danilovi, Marju Lauristini ja Hanno Pevkuri nägemused ravikindlustussüsteemi tulevikust.

„See on esimene sellelaadne raamat Eestis. Arvasime, et 20 aastat on paras aeg ravikindlustuse korraldamise juures olnud inimeste mälestused üles kirjutada, sest mida aeg edasi, seda rohkem need ununevad“, ütles haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov. „Täna toimuva konverentsiga aga püüame koguda häid ideid, kuhu Eesti tervisesüsteem peaks edasi arenema ning kuidas ravikindlustust edaspidi korraldada“, lisas Danilov.

Täna toimuval konverentsil „20 aastat ravi ja kindlustust. Lapsepõlv läbi, mida toob homne?“ räägitakse nii arstide kui patsientidega päevakajalistel teemadel nagu tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Eestimaiste esinejate kõrval jagavad oma kogemusi külalised naaberriikidest. Lisaks arutletakse koos eri osapooltega tervishoiusüsteemi tuleviku üle Eestis ning pakutakse rahvusvahelist vaadet tervishoiu arenguperspektiividele.

Konverentsi päevakava ja infot esinejate kohta leiab haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/haigekassa/ravikindlustuskonverents.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee