Eesti Haigekassa ravimite loetelu ning ravimite piirhindade muudatuste eelnõud

Alates 4. septembrist on eelnõude teavitussüsteemis kättesaadavad Eesti Haigekassa ravimite loetelu ning ravimite piirhindade muudatuste eelnõud.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. kandesartaan - kõrge vererõhu raviks kasutatav ravim
 2. olmesartaan ja hüdroklorotiasiid - kõrge vererõhu raviks kasutatav ravim
 3. glükoosamiin - osteoartroosi sümptomaatiliseks raviks kasutatav ravim
 4. kooriongonadotropiin - viljatuse raviks kasutatav ravim
 5. tsitalopraam - depressiooni raviks kasutatav ravim
 6. drospirenoon ja etinüülöstradiool - rasestumisvastane ravim
 7. asitromütsiin - infektsioonide vastane ravim
 8. loteprednool - silmaoperatsiooni järgse põletiku vastane ravim
 9. pregabaliin - epilepsia  ja neuropaatilise valu korral kasutatav ravim
 10. doksasosiin - eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud sümptomaatiliste nähtude raviks kasutatav ravim

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. omeprasool - mao- või kaksteistsõrmikhaavandite korral kasutatav ravim
 2. ondansetroon - pahaloomulise kasvaja kemoteraapiast põhjustatud iivelduse ja oksendamise vastane ravim
 3. ramipriil - kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim
 4. ramipriil ja hüdroklorotiasiid - kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim
 5. glimepiriid - suhkrutõve raviks kasutatav ravim
 6. budesoniid - bronhiaalastma korral kasutatav ravim
 7. formoterool - bronhiaalastma korral kasutatav ravim

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. ondansetroon - pahaloomulise kasvaja kemoteraapiast põhjustatud iivelduse ja oksendamise vastane ravim
 2. risperidoon - skisofreenia raviks kasutatav ravim
 3. tsiprofloksatsiin - infektsioonide raviks kasutatav ravim

Eeltoodud toimeaineid on ka eelnevalt kõrgema soodusmääraga kompenseeritud; lisanduvad uued ravimpreparaadid on odavamad teistest samaväärsetest, varem ravimite loetellu kantud ravimitest või on tegemist uue ravimvormiga, mis lisandub soodusravimite loetellu.

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse sotsiaalministri käskkirja alusel välja (ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu) 92 ravimi pakendit. Antud ravimite väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust ei halvenda ravi kättesaadavust ega kitsenda ravimivalikut - üldjuhul pole antud preparaadid olnud juba pikka aega Eestis turustatud ning sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Alates 1. oktoobrist 2006 tehakse järgmised muudatused ravimite piirhindades:

 • lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:
 1. budesoniid (bronhiaalastma korral kasutatav ravim);
 2. formoterool (bronhiaalastma korral kasutatav ravim)
 3. glimepiriid (suhkrutõve raviks kasutatav ravim)
 4. omeprasool (mao- või kaksteistsõrmikuhaavandite.raviks kasutatav ravim)
 5. ondansetroon (pahaloomulise kasvaja kemoteraapiast põhjustatud iivelduse ja oksendamise vastane ravim)
 6. ramipriil (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim)
 7. ramipriil + hüdroklorotiasiid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim)
 8. risperidoon (skisofreenia raviks kasutatav ravim)
 9. tsiprofloksatsiin (infektsioonide raviks kasutatav ravim)
 10. fenoksümetüülpenitsilliin (fenoksümetüülpenitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide raviks kasutatav ravim)

Seoses uute ravimpreparaatide lisamisega langevad ülaltoodud toimeainegrupis piirhinnad, mis tähendab, et teatud kindlate ravimite kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda.

 • arvutatakse uued piirhinnad ravimigrupis, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turustata (amoksitsilliin).
 • arvatakse määrusest välja ravimpreparaadid, mis on välja arvatud ka ravimite loetelust (müügiluba aegunud, turustamine lõpetatud) või mis oli jäänud ainult ühe tootja poolt turustatava(te)ks ravimi(te)ks. Viimasel juhul ei kao ravimid turult, vaid neile sõlmitakse hinnakokkulepped.

Juhiks tähelepanu, et sotsiaalministeeriumil on õigus teha muudatusi enne eelnõude allkirjastamist.