Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muudatused

21. märtsil k. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ning ravimite piirhindade muutmise määrused:

Alates 1. aprillist 2007.a  jõustuvad Eesti Haigekassa ravimite loetelus järgmised muudatused:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 1. desogestreel – raseduse vältimiseks;
 2. paratsetamool + kodeiin – valuravim;
 3. sumatriptaan – migreeniravim;
 4. tamsulosiin – eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud urineerimishäirete ravim;
 5. tsitalopraam – depressiooniravim.

Eelnimetatutest desogestreeli ning paratsetamooli ja kodeiini kombinatsiooni pole varem kompenseeritud.

Loetellu lisanduvate ravimite osas on Sotsiaalministeerium sõlminud ravimitootjatega hinnalepped või saanud kinnituse hinna säilitamiseks taotletud tasemel.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. amlodipiin – kõrgvererõhu- ja südame isheemiatõve ravim;
 2. beklometasoon – allergilise riniidi ravim;
 3. glimepiriid – suhkurtõve ravim;
 4. isosorbiidmononitraat – südame isheemiatõve ravim.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. lamotrigiin – epilepsiaravim;
 2. ondansetroon – iiveldus- ja oksendamisvastane ravim;
 3. toitained ilma fenüülalaniinita – fenüülketonuuriaga patsientidele;
 4. insuliinglargiin – suhkurtõve ravim;
 5. insuliin lispro – suhkurtõve ravim.

Eelnimetatud 9 toimeainet on ka eelnevalt kõrgema soodusmääraga kompenseeritud; lisanduvad uued ravimpreparaadid on odavamad või samaväärse hinnaga senikompenseeritud ravimpreparaatidega võrreldes. Piirhinnast madalamate või piirhinnaga võrdsete ravimite ja samuti ainsa tootja ravimite osas on sõlmitud hinnalepped.

Mõistagi kehtib toimeaineid insuliinglargiin ja insuliin lispro sisaldavatele ravimitele endiselt 100%-line soodusmäär suhkurtõve näidustusel.

Tuginedes ravimikomisjoni 12. detsembri 2006. a koosoleku protokollile ning sotsiaalministri käskkirjale tõstetakse soodusmäära 75%-le osteoporoosiravimil BONVIVA (ibandroonhape), järgmise piiranguga: ravimi esmase väljakirjutamise õigusega reumatoloogil ja ortopeedil patoloogilise murruga osteoporoosi (M80) korral patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna.

Vastavalt ravimikomisjoni 26. aprilli 2006. a koosoleku protokollile ning sotsiaalministri käskkirjale lisatakse soodusravimite loetellu LEVEMIR FLEXPEN (insuliindetemiir), ravimi väljakirjutamise õigusega 100%-lise soodusmääraga suhkurtõve (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) näidustusel.

Eeltoodud ravimite osas on Sotsiaalministeerium sõlminud ravimitootjatega ka hinnakokkulepped.

Alates 1. aprillist 2007. a jõustub hinnakokkulepe ravimile Abilify 15 mg N28 (aripiprasool, skisofreeniaravim), millega seoses eemaldatakse selle väljakirjutamise piirangust hinnakokkuleppe sõlmimise nõue.

Erinevalt määruse eelnõust ei tõsteta soodusmäära 50%-lt 75%-le alendroonhapet sisaldavatel osteoporoosiravimitel (TEVANATE, FOSAMAX), seoses ravimi TEVANATE ootamatult ilmnenud ajutise turustamisraskusega. Seetõttu ei ole võimalik tagada alendroonhapet sisaldavate ravimite kättesaadavust varem aktsepteeritud hinnatasemel. Kuigi alendroonhappe soodne toime osteoporoosi tüsistuste vältimisele on ibandroonhappega võrreldes enam tõestatud, parendab ka ühe bifosfonaadi kättesaadavamaks muutmine arvestatavalt osteoporoosi ravi kvaliteeti.

Vastavalt ravimikomisjoni 26. veebruari 2007. a koosoleku protokollile ja sotsiaalministri  käskkirjale kehtestatakse toimeainet tsüklosporiin sisaldavatele ravimitele (lisaks kehtivatele soodustamise võimalustele) 75%-line soodusmäär ägeda ja kroonilise nefriidi (N00-N08) näidustusel, ravimi väljakirjutamise õigusega nefroloogil ja pediaatril.

Samuti muudetakse vastavalt ravimikomisjoni 26. veebruari 2007. a koosoleku protokollile ja sotsiaalministri käskkirjale toimeainet kapetsitabiin sisaldavate ravimite väljakirjutamise piirangut 100%-lise soodustusega järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil kolorektaalvähi (C18-C20) adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks. (Võrreldes senikehtinud soodustingimustega lisandub 100% soodusmäär ka eelnimetatud haiguse adjuvantseks raviks.)

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse sotsiaalministri käskkirja alusel välja 9 ravimpreparaati ehk pakendit (ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu).

Seoses eeltooduga arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja levonorgestreeli sisaldavad minipillid (Mikro-30). Alternatiivina lisanduvad alates 1. aprillist 2007. a soodusravimite loetellu desogestreeli sisaldavad minipillid (Cerazette).

Alates 1. aprillist 2007.a  tehakse ravimite piirhindades järgmised muudatused:

1) moodustatakse piirhinnagrupid ja arvutatakse esmakordselt piirhinnad järgmistele ravimitele:

XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber 500 g N4, XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber 500 g N4 ja PKU-GEL pulber 20 mg N30 (toitained ilma fenüülalaniinita, fenüülketonuuriaga patsientidele);

XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber 500 g N4, XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) 500 g N4, PHLEXY-10 DRINK MIX pulber 20 g N30 ja PKU-EXPRESS pulber 25 g N30 (toitained ilma fenüülalaniinita, fenüülketonuuriaga patsientidele).

Arvestusliku päevadoosina on fenüülalaniinita toitainete puhul kasutatud keskmist valguvajadust vastavas eagrupis.

Erinevalt määruse eelnõust ei arvutata piirhinda alendroonhapet sisaldavatele osteoporoosiravimitele (FOSAMAX, TEVANATE).

2) lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

 • amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja südame isheemiatõve ravim);
 • beklometasoon (allergilise riniidi ravim);
 • glimepiriid (suhkurtõve ravim);
 • isosorbiidmononitraat (südame isheemiatõve ravim);
 • lamotrigiin (epilepsiaravim);
 • ondansetroon (iiveldus- ja oksendamisvastane ravim).

Seoses uute ravimpreparaatide lisamisega langevad ülaltoodud ravimigruppides piirhinnad, mis tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda.

3) arvutatakse uued piirhinnad ravimigruppides, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turustata (pravastatiin, ondansetroon) või ravimite hinnad on langenud (risperidoon, lamotrigiin).

4) arvatakse määrusest välja ravimpreparaadid, mis on ravimite loetelust välja arvatud (müügiluba aegunud, turustamine lõpetatud).

Lisateave ka Sotsiaalministeeriumi kodulehel aadressil http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0021.