Eesti Haigekassa rahastab 2002. aastal 98 tervist edendavat projekti

  Eesti Haigekassa juhatus kinnitas täna tervise edendamise komisjoni ettepaneku rahastada 2002.aastal 98 tervist edendavat projekti kogusummas 13 366 448 krooni. Rahastatavatest projektidest 68 katavad valdkondi, milles Eesti rahva tervishoiu probleemid on kõige teravamad (südame-veresoonkonna haigused, kodu- ja vaba aja vigastused ja mürgistused, pahaloomulised kasvajad, vaimse tervise probleemid ja nakkushaigused, s.h. sugulisel teel levivad haigused), ülejäänud 30 projekti  puudutavad muid valdkondi.

Südame- veresoonkonna haiguste ennetamise projekte rahastatakse kogusummas 2 196 334 krooni (12 projekti), kodu- ja vaba aja vigastuste ja mürgistuste ennetamise projekte kogusummas 2 476 035 krooni (16 projekti), pahaloomuliste kasvajate ennetamise projekte kogusummas 418 200 krooni (3 projekti), vaimse tervise probleemide ennetamise projekte kogusummas 2 386 528 krooni (20 projekti), nakkushaiguste, seal hulgas sugulisel teel levivate haiguste ennetamise projekte kogusummas 906 495 krooni (8 projekti). Mitme prioriteetse valdkonna projekte otsustati rahastada kogusummas 1 072 610 krooni (9 projekti) ja teiste valdkondade projekte kogusummas 3 880 246 krooni (30 projekti).

98 võitnud projektist üleriigilisi projekte on 31, mitme maakonna projekte 2.  Harju maakonnas rahastatakse 10 projekti (s.h. Tallinn 3), Tartu maakonnas 12, Rapla ja Ida-Viru maakondades mõlemas 7, Saare ja Pärnu maakondades mõlemas 3, Hiiumaa ja Jõgeva maakondades mõlemas 1, Lääne-Viru maakonnas 2, Põlva maakonnas ja Võru maakonnas 6, Viljandi maakonnas 4 projekti. Seega on tervist edendava projektitööga hõlmatud haigekassa kõik 7 piirkonda.

Eesti Haigekassa 2002. aasta tervist edendavate projektide konkursile laekus 15. oktoobriks 306 nõuetekohast taotlust. Prioriteetsetel teemadel esitati 182 projektitaotlust, 45 neist oli suunatud südame-veresoonkonna haiguste, 58 vaimse tervise probleemide ja 28 traumade ennetamisele. Kõige rohkem projektitaotlusi esitati Tartust ja Tartu maakonnast (36), Tallinnast ja Harjumaalt (35) ning Ida-Virumaalt (18). Kokku taotleti tervise edendamise tegevusteks 2002.aastaks üle 58 miljoni krooni. 

Projektitaotlusi hindas terviseedenduse spetsialistidest koosnev komisjon. Kvaliteedi ja kuluefektiivsuse alusel asetusid projektid pingeritta.  Rahastatud projektide arvu piirab eelarve.

Teavet rahastatud projektide kohta saab Eesti Haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee. Iga projekt saab hindamise tulemused kirjalikult 15. detsembriks.