Eesti Haigekassa pöördumine Patsientide Esindusühingu poole: 1. juulist 2008 muudetakse ravimite piirhindasid, mitte soodusprotsente

Ajavahemikus 14-18 juuni 2008 Eesti meedias ilmunud uudise kohaselt kärbitakse alates juulist 2008 mitmete krooniliste haiguste ravimiseks mõeldud ravimite soodusprotsenti.

Möödunud päevade uudislõikudes on ekslikult edastatud nagu vähendataks krooniliste haiguste raviks kasutatavate ravimite soodusprotsenti. Selline uudis ei vasta tõele. Tegemist on uute piirhindade kehtestamisega alates juulist 2008. Haigekassa rahaline kokkuhoid tekib sellest, et sama toimeaine eest maksavad edaspidi nii ravikindlustus kui ka patsient vähem raha.

Eestis on üheks soodusravimite kompenseerimise aluseks kehtestatud piirhinnad. Piirhinnad vaadatakse üle 4 korda aastas – 01. jaanuaril, 01. aprillil, 01. juulil ja 01.oktoobril.
Sedavõrd sage piirhindade korrigeerimine tuleneb muudatustest ravimiturul – pidevalt lisandub Eesti turule uusi ravimeid ning samas ka kaob Eesti turult ravimeid erinevatel põhjustel.
Piirhindade korrigeerimine tagab haigekassa poolt kõrgema määraga kompenseeritud ravimite kättesaadavuse optimaalse hinnatasemega. See tähendab, et nii ravikindlustus kui ka patsient maksavad sarnase toimeaine eest mõistlikku hinda. Samas on patsiendil alati võimalus valida piirhinnast kallima hinnaga ravimitootja preparaat, haigekassa tasub antud valiku korral siiski kehtestatud piirhinnast lähtuvalt. Kehtib reegel, et igas piirhinna grupis on alati olemas vähemalt ühe tootja preparaat, mille ostmise korral ei pea patsient tasuma lisaks piirhinda ületavat summat.

01. juulist langeb piirhind veel toimeainel formoterool ning esmakordselt kehtestatakse  piirhind (s.t. varem ei ole piirhinda olnud) toimeainetele granisetroon ning olansapiin. Kõigi nimetatud toimeainete kasutajatel on apteegis võimalus valida tarvitamiseks piirhinna alune või piirhinnaga võrdne preparaat, et mitte maksta kehtestatud piirhinda ületava summa eest.

Täpsemat infot piirhindade kohta ning piirhindade kehtestamise põhimõtete kohta saab nii Sotsiaalministeeriumi www.sm.ee kui ka Haigekassa www.haigekassa.ee veebilehtedelt.
Kuni 01 juulini kehtivad piirhinnad on toodud http://www.sm.ee/est/HtmlPages/Ravimitepiirhinnadterviktekst01.04.2008/$file/Piirhinnad lisa 2008-04-01_veebi.xls
Piirhindade arvutamise metoodika on kättesaadav: Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad - Elektrooniline Riigi Teataja .

 

Lugupidamisega

Hannes Danilov
Juhatuse esimees