Eesti Haigekassa Nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe kandidaadi leidmiseks

Eesti Haigekassa Nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi Eesti Haigekassa

JUHATUSE ESIMEHE

kandidaadi leidmiseks.

Põhinõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• alaline elukoht Eestis;
• haigekassa juhtimiseks vajalikud teadmised;
• kutsealane sobivus, sh organisatsiooni juhina töötamise kogemus;
• laitmatu reputatsioon.

Juhatuse esimehega sõlmitakse ametileping kuni 5 aastaks.

Koos kirjaliku avaldusega tuleb esitada järgmised andmed ja dokumendid:
• elulookirjeldus;
• kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
• ametitasu soov;
• tegevusprogramm juhatuse esimehena;
• muud osaleja poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

Avaldus koos muude dokumentidega esitada Eesti Haigekassale aadressil Lembitu 10, 10114 TALLINN või digiallkirjastatult aadressile info [at] haigekassa.ee. Ümbrikule või e-kirjale lisada märksõnadeks „Juhatuse esimehe konkurss“.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 8. juuli 2012.