Eesti Haigekassa nõukogu kinnitas juhatuse

Reedel, 12. jaanuaril peeti esimene Eesti Haigekassa nõukogu koosolek, kus kinnitati kinnitati haigekassa juhatuse liikmed, tutvuti uue struktuuriga ja 2001. aasta eelarveprojektiga.

Vastavalt Eesti Haigekassa seadusele on loodud avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevust juhib 15-liikmeline nõukogu eesotsas sotsiaalminister Eiki Nestoriga. Juhatuse liikmeid võib seaduse järgi olla 3-7.

Juhatuse liikmeteks nimetati Toomas Palu (37), kelle valdkonnaks on  ravikindlustushüvitised (raviteenused, ajutise töövõimetuse hüvitised, soodustingimusel ravimid), nende tasustamissüsteemid ja hinnakujundus ning Andres Rannamäe (36), kelle ülesanne on haigekassa struktuurireformi läbiviimine, uue juhtimissüsteemi loomine, personalijuhtimine, haldus- ning infotehnoloogiaküsimused.

Toomas Palul on Tartu ülikooli arstidiplom ning Harvardi ülikooli avaliku halduse magistrikraad. Palu on alates 1994. aastast töötanud Maailmapanga Washingtoni ja Budapesti kontoris Baltimaade ja Ungari tervishoiuprogrammide juhina, nõustanud Moldaavia, Ukraina, Gruusia jt riikide tervishoiusüsteemi.

Andres Rannamäel on Peterburi sanitaar-hügieeni meditsiini instituudi arstidiplom, hetkel läbib ta Göteborgi ülikoolis tervishoiujuhtimise ja rahvatervise magistriprogrammi. Rannamäe on eelnevalt töötanud erinevates ettevõtetes personalistrateegia- ja juhtimissüsteemide arendajana ning ISO9001 kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutajana. Ta on olnud SA Geenikeskuse juhatuse liige ning Geenivaramu projekti koordinaator. 

Vastavalt seadusele loetakse Keskhaigekassa direktor Eesti Haigekassa juhatuse esimeheks kuni temaga Keskhaigekassa direktorina sõlmitud töölepingu tähtaja lõppemiseni 2002. aasta 1. augustil. Samal ajal lõpeb ka teiste juhatuse liikmete volitused. Vastavalt seadusele tuleb uus konkurss juhatuse esimehe ametikohale välja kuulutada neli kuud enne töötava juhatuse esimehe ametilepingu tähtaja lõppu.

Nõukogu liikmete ettepanekul kinnitati juhatuse esimehe kuupalgaks 36 000 krooni.

Juhatuse esimehe ettepanekul kinnitas nõukogu juhatuse liikme Toomas Palu  kuupalgaks 33 000 Eesti krooni ning Andres Rannamäe kuupalgaks 30 000 krooni. Hetkel on täitmata veel üks juhatuse liikme koht. Vastav inimene hakkab tegelema finantsküsimustega.

Nõukogu järgmine koosolek peetakse 2. veebruaril, päevakorras 2001. aasta haigekassa eelarve kinnitamine.

Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas