Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku statsionaarses hooldusravis Tallinna linnas


Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks statsionaarses hooldusravis Tallinna linnas Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes.

Sõlmitava lepingu perioodiks on hooldusravis 01.08.2012.– 31.03.2014. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 22.juuniks 2012 asukohajärgse Eesti Haigekassa Harju osakona aadressil Lastekodu 48, 10114 Tallinn