Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku koduõenduses ja laste hambaravis

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku Räpina ja Jõelähtme vallas laste hambaravi ja hambahaiguste ennetuse teenuse osutamiseks ajavahemikul 01. jaanuarist 2013. a kuni 31. märtsini 2015. a ja koduõenduse teenuse osutamiseks Märjamaal ajavahemikul 01. jaanuarist 2013. a kuni 31. märtsini 2014. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 01. detsembriks  2012. a. asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn
Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu
Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu

Taotluste vormid ja täpsemad tingimused leitavad haigekassa kodulehel