Eesti Haigekassa kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse liikme kandidaadi leidmiseks


Eesti Haigekassa
eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine vastavalt ravikindlustuse seadusele, muudele õigusaktidele ja haigekassa eelarves ettenähtud ravikindlustuse kuludele. Haigekassa on 787-miljoni eurose  eelarvega avalik-õiguslik organisatsioon, millel on 1,2 miljonit klienti, 3000 koostööpartnerit ja kus töötab 215 inimest.       Eesti Haigekassa kuulutab välja avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME

kandidaadi leidmiseks, kes vastutab finants- ja infotehnoloogia valdkonna toimimise eest.

Kandidaadilt eeldame:
 

 • akadeemilist kõrgharidust
 • vähemalt 3-aastast eelnevat juhtimiskogemust (organisatsiooni või suurema organisatsiooni eraldiseisva üksuse juhtimisel)
 • häid teadmisi ja kogemusi eelarve planeerimisprotsessist
 • analüüsioskust
 • väga head läbirääkimisoskust
 • teadmisi infotehnoloogia valdkonnast
 • head arvutikasutamisoskust
 • väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
 • kesktasemel inglise ja vene keele oskust
Eelise annab:
 • ravikindlustuspõhimõtete tundmine
 • teadmised tervishoiuvaldkonnast
   

Konkursil osalema on oodatud heade juhiomaduste ja analüüsivõimega, aktiivsed, sihikindlad ja tulemustele orienteeritud kandidaadid. Juhatuse liikmega sõlmitakse ametileping kuni 5 aastaks.

Koos CV-ga tuleb esitada järgmised andmed ja dokumendid:
 • motivatsioonikiri
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia
 • ametitasu soov
 • muud osaleja poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid
  Konkursist osavõtuks palume CV koosmuude dokumentidega esitada Eesti Haigekassale aadressil Lembitu 10, 10114 TALLINN või digiallkirjastatult aadressile annely.mendel [at] haigekassa.ee. Ümbrikule või e-kirjale lisada märksõnadeks „Juhatuse liikme konkurss“. Dokumentide esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2012.   Lisainfo telefonil 6 208 434,  www.haigekassa.ee