Eesti Haigekassa kutsub naisi rinnavähi varajase avastamise uuringutele

Süstemaatilise rinnavähi varajasele avastamisele suunatud sõeluuringu eesmärk on avastada pahaloomuline kasvaja võimalikult varases staadiumis, kui haigus on veel ravitav.
Eesti Haigekassa saadab sel aastal kutsed rinnavähi varajase avastamise uuringule 1947., 1950., 1953., 1954., 1955. ja 1957. aastal sündinud naistele. Enamus kutseid on tänaseks välja saadetud.

Võrreldes Euroopa riikide ja Skandinaaviamaadega on Eesti probleem siiani olnud naiste vähene osalemine ennetavates uuringutes. 2006.aastal tulid Eestis rinnavähi uuringutele kirjaliku kutse saanud naistest kohale vaid pooled. Tänavuse aasta septembrikuu alguse seisuga on 2007.aastal mammograafiline uuring tehtud 46%  kutsututest.

Oluliselt vähem naisi on sõeluuringul osalenud Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Siinjuures kutsub haigekassa eelkõige nende linnade naisi üles oma tervise eest hoolitsema ja ennetaval uuringul osalema.
Kuna kutse võib jääda kätte saamata näiteks vale aadressi tõttu, siis sel juhul saab ennast uuringule registreerida ka isikut tõendava dokumendi alusel. Kehtiva ravikindlustuse korral on uuring tasuta ja soovitatav uuringu intervall on 2-3 aastat.

Kõik perearstid teavad oma nimistu naisi, keda uuringule kutsutakse. Sõeluuringute kohta on kõige lihtsam küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot ja raviasutuste kontaktandmeid haigekassa kodulehelt.
Mammograafiabuss töötab kuni 21. septembrini Paides Järvamaa Haigla Polikliiniku juures ja 24. septembrist 2. novembrini Rakvere Haigla Polikliiniku juures.

Haigekassa on hakanud eelpool nimetatud sünniaastate naistele välja saatma ka korduskutseid ning aasta lõpus alustatakse 1946. aastal sündinud naiste kutsumist rinnavähi sõeluuringule.

Lisainfo:
Sirje Vaask,
Tervishoiuteenuste osakond
62084655