Eesti Haigekassa jaoks pretsedendi tähtsusega kohtuasja arutamine jätkub veebruaris

25. november 2002

Eesti Haigekassa jaoks pretsedendi tähtsusega kohtuasja arutamine jätkub veebruaris

Esmaspäeval, 25. novembril toimus Tallinna Halduskohtus Marge Valdmanni kaebuses esimene kohtuistung, kus lahendati peamiselt protseduurilisi küsimusi seoses asjaoluga, et Marge Valdmann esitas reedel uue kaebuse Eesti Haigekassa vastu.

Marge Valdmanni kaebuse lahendamine loob eeldatavalt pretsedendi ravikindlustatu põhiseaduslike õiguste tõlgendamisel. Kohtu poolt antav hinnang võib oluliselt mõjutada Eesti Haigekassa järgnevate aastate eelarveid ning kõigutada kogu Eesti ravikindlustuse süsteemi suutlikkust, sest patsientide võrdse kohtlemise põhimõttest tulenevalt on Marge Valdmanni kaasusel kaugeleulatuv mõju.

Haigekassa on pidanud Marge Valdmanniga läbirääkimisi kohtuvaidluse lõpetamiseks, pakkudes vaidlusega seotud õigusabikulude nõudest täielikku loobumist juhuks, kui Valdmann otsustab kaebusest loobuda.

Esialgse õiguskaitse määruse alusel väljamakstud rahasumma (107.000 krooni) tagastamise nõudest ei saa Haigekassa aga loobuda. Vastav Marge Valdmanni kohustus raha tagastada tuleneb otseselt seadusest: Halduskohtumenetluse seadustiku paragrahvi 12 lõike 7 järgi käsitletakse esialgse õiguskaitse määruse alusel väljamakstud summasid sisuliselt “avansina”, mida Valdmannil oleks õigus endale jätta üksnes kaebuse rahuldamise korral. Haigekassa läheks nimetatud summa osas nõudest loobumisega sisuliselt vastuollu oma varasemate otsustega, millega lahendati Valdmanni taotlus ravimi Glivec kompenseerimiseks. Samuti rikuks Haigekassa sel juhul Gliveci kompenseerimist taotlenud patsientide võrdse kohtlemise põhimõtet.

Haigekassa mõistab, et inimlikult võib Marge Valdmann olla esialgse õiguskaitse määruse alusel väljamakstud raha olla juba ära kulutanud ravimi ostmiseks. Seetõttu pakkus Haigekassa Valdmannile võimalust tagastada rahasumma talle jõukohaste osamaksetena pikema aja jooksul, näiteks 2-aastase maksegraafiku järgi. Sealjuures on Haigekassa nõus ka edaspidi maksegraafikut paindlikult ümber vaatama, sõltuvalt Marge Valdmanni majanduslikust olukorrast või selle muutumisest.

Nimetatud ettepanekud esitas Haigekassa 2. oktoobril Marge Valdmannile, kuid kokkuleppele ei jõutud, kuivõrd Marge Valdmann nõudis Haigekassalt lisaks õigusabikuludele ka esialgse õiguskaitse määruse alusel väljamakstud summa (107.000 krooni) nõudeõigusest loobumist.

Haigekassa jaoks olulise tähtsusega kohtuasjas jõutakse sisulise aruteluni eeldatavalt 26. veebruaril 2003, mil toimub uus kohtuistung.

Anne Osvet

Haigekassa avalike suhete juht

6208 439