Eesti Diabeediliit tunnustas Eesti Haigekassat aasta tegijana

Eesti Diabeediliit
PRESSITEADE
13. november 2006

14. novembril tähistatakse Rahvusvahelise Diabeediföderatsiooni (IDF) eestvõttel maailma diabeedipäeva. 2006. aasta teema on: Diabeet - õigus ravikvaliteedile. Hea ravikvaliteet kuulub kõigile!

Eesti Diabeediliit (EDA) soovib tõsta esile probleeme ja puudusi, mis Eesti on diabeediravi seisukohast veel lahendamata:

  • Halb diabeedi kompensatsiooni tase  ja tüsistuste laialdane levik Eestis
  • Ebavõrdne ligipääs on erinevates maakondades ja linnades elavatel diabeetikutel endokrinoloogide  ja diabeediõdede vastuvõtule. Kõikides maakondades ei ole endokrinolooge, spetsialiseerunud diabeediõed töötavad üksikutes keskustes, diabeetikute jalaravikabinetid puuduvad enamikus maakondades, ravijärjekorrad on liiga pikad, transport ravikeskustesse on kallis.
  • Enesekontrolliks vajalikud testribad: soodustusega testribade ühe aasta kogusest jätkub 2-3 kuuks, 70% diabeetikutele ei tagata üldse mitte mingisugust enesekontrolli võimalust.
  • Süstevahendite (pen’i nõelad, lantsetid) kompenseerimine riiklikul tasemel puudub
  • Ravimite (insuliinid, tabletid jm) kättesaadavus (kompensatsiooni mehhanismid ja ravimite valiku laiendamine).

Nendes küsimustes on Eestis kindlasti tarvis rakendada niisuguseid tervishoiumeetmeid nagu näiteks Soomes, et tagada diabeetikute kõrgem elukvaliteet ja elulemus.

Siiski on EDA-l suur rõõm teatada, et vahetult maailma diabeedipäeva eel (11.11.06) on jõustumas sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a. määruse nr 120 muudatus,  millega on esmakordselt on tagatud laps-diabeetikutele ja rasedatele vajalik hulk soodushinnaga glükomeetri testribasid: 1200 riba aastas senise 300 asemel. Haigekassa, kellega EDA selle nimel läbirääkimisi pidas, näitas üles märkimisväärset mõistmist diabeetikute vajaduste suhtes, tagamaks võimaluse paremate ravitulemuste saavutamiseks. Loodetavasti suudetakse edaspidi tagada ravis ning elukvaliteedis määrava tähtsusega glükomeetrite testribade hinna vajalikus koguses kompenseerimine ka kõikidele ülejäänud diabeetikutele, keda on Eestis ligikaudu 70 000. Üle aastate esimesest väga positiivsest sõnumist ajendatuna otsustas EDA juhatuse omistada tänavuse “Aasta Teo” aunimetus Eesti Haigekassale. Tiitel "Aasta Tegu" omistatakse isikule või organisatsioonile, kelle tegevus, otsused vms on mõjutanud diabeetikute ravi tulemusi ning elukvaliteeti eriti olulisel määral.

IDF soovib tänavuse diabeedipäeva abil pöörata tähelepanu nendele inimgruppidele, kellel on raskusi ja probleeme saada tänapäeval parimat võimaliku diabeediravi, samuti nendele inimrühmadele, kelle puhul on risk haigestuda diabeeti tavalisest suurem. Tähelepanu all on vanurid, puuetega inimesed, vaesuses ja geograafilises eraldatuses elavad inimesed, rahvusvähemused ning immigrandid.

Eesti Diabeediliit (EDA) märgib ülemaailmset diabeedipäeva üritusega 14.11.2006 Tallinnas. Lillepaviljonis (Pirita tee 26) algusega kell 16.00 toimub teemakohane konverents koos arutelude, näituse ja vastuvõtuga. Muu hulgas tunnustab EDA seal “Aasta Teo” pälvinud Haigekassat.

EDA on üritusele kutsunud ka riigi tervishoiu eest vastutavad kõrged riigiametnikud, arstid, huvigruppide esindajad jne.

Ajakirjanikud on teretulnud kajastama Maailma Diabeedipäeva 14.11.2006, samuti tõstatama diabeetikute toimetuleku teema meedias.

Soovitame järgmisi allikaid täiendava info hankimiseks:

Ulvi Tammer, Eesti Diabeediliidu tegevjuht:  tel. 5119001
Dr. Marju Past, Eesti Diabeedikeskus juhataja, endokrinoloog: tel. 5084902

www.diabetes.ee
www.worlddiabetesday.org

Taust:
Diabeet on tõsine ja krooniline haigus, mille all kannatab Euroopas enam kui 25 miljonit inimest ning maailmas ca 230 miljonit diabeetikut ning WHO (Maailma Tervishoiu Organisatsiooni) ja IDF (Maailma Diabeedi Föderatsiooni) prognooside kohaselt kasvab see aastaks 2025 16% võrra (aastaks 2025 ennustatakse diabeetikute arvu kasvu 350 miljonini). Eestis on Haigekassa (2005 a.) andmete järgi 38 892 diabeetikut. Diagnoosimata juhtusid, arvestades teiste riikide uuringuid, 30-50%, see teeks praegu lisaks ca 30 000-38 000 diabeetikut. Seega on arvatav diabeetikute arv Eestis kokku 2006. aastal ca 70 000 inimest.