Eelmisel nädalal maksis Haigekassa täiendavat ravimihüvitist 773 inimesele enam kui 1,5 miljonit krooni

Pressiteade
29.oktoober 2007

Eelmisel nädalal kandis Haigekassa 773 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 578 716 krooni. Sellest summast maksti 1 544 890 miljonit  krooni 2007.a eest 766 inimesele, 30 314 krooni 2006.a eest 17 inimesele ning 3 512 krooni 2005.a eest  4 inimesele.
2006.a samal perioodil maksis Haigekassa täiendavat ravimihüvitist 469 inimesele kokku 1,48 miljoni krooni ulatuses.
Kokku on Haigekassa tänavu maksnud 953 kindlustatule täiendavat ravimihüvitist  4,02 miljonit krooni. Väljamakstud hüvitise summa on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 74%.

Väljamakstava hüvitise summa suurenemine annab tunnistust kindlustatute suurenenud teadlikkusest hüvitise kohta. Põhjusena tuleb arvesse võtta ka ravi järjepidevuse suurenemist, mis viitab kindlustatute teadlikkuse tõusule oma tervisest ja/või haigusest.

Kuna Haigekassa maksab kindlustatud naistele ka riigipoolset ravimihüvitist kehavälise viljastamisega seotud ravimite eest, võib seegi anda põhjust nii hüvitise saajate, keskmiselt hüvitatava summa ja kogu väljamakstud hüvitise summa suurenemisele.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439