Arutelu Gleeveci küsimuses

Täna, 19. aprillil  toimus haigekassas patsientide esindusühingute , perearstide ja eriarstide esindajate, tööandjate ning tervishoiuametnike nõupidamine Gleeveci kompenseerimise küsimuses.

Arutelu tulemusel jõuti ühisele seisukohale, et 2002. aasta ravikindlustuse eelarve on koostatud ja selle täitmine toimub kooskõlas erialaspetsialistide otsustega.

Gleeveci ravikulude kompenseerimine on tulnud päevakorda pärast eelarve kinnitamist ja selle täitmise alustamist, mistõttu on tegemist erakorralise kuluvajadusega.

Erakorraliste kulutuste tegemine pole võimalik juba planeeritud kulutuste  ehk teiste haigete ja erialade arvelt. Seega Gleeveci kulude kompenseerimine kujutab endast pretsedendi loomist, mille reguleerimine ei ole praeguses õigusruumis lahendatud ja vajab seetõttu poliitilist otsust.

Koosolijad pidasid konkreetsel juhul vajalikuks poliitilist otsust Riigikogus lisariigieelarve reservi menetlemise käigus. Gleeveci ja teiste sarnaste erakorraliste juhtumite lahendamine vajab tulevikus  täpset protseduuri ravikindlustuse seaduses.