Arstid ja raviasutused on rahul Eesti Haigekassaga

Pressiteade

26. märts 2003

Arstid ja raviasutused on rahul Eesti Haigekassaga

Märtsi algul viis Transcom Eesti OÜ arstide ja haiglatöötajate seas läbi küsitluse, selgitamaks välja rahulolu koostööst Eesti Haigekassaga.

Kokku küsitleti enam kui poolt tuhandet  haigekassaga lepingut omavat teenusepakkujat – perearsti, hambaarsti, ambulatoorse ning statsionaarse arstiabi pakkujat ja apteekrit.

Kokkuvõttes oli Eesti Haigekassa tööga rahul 78 % küsitletuist.

Eesti Haigekassast saadud infot ja tagasiside kiirust ning arusaadavust hindas 83 % arstidest ja haiglate töötajatest heaks või väga heaks.

Lepingute sõlmimise protsessi hindas heaks või väga heaks 73 % vastanutest.

Patsientide teadmisi oma õigustest ja kohustustest hindasid küsitletud rahuldavaks.

Tulevikus ootavad lepingupartnerid haigekassalt sama meeldiva koostöö jätkumist, aga ka suuremat finantseerimist, lepingute mahu suurendamist ja rohkem koolitusi.

Annika Annusvere, Haigekassa pressiesindaja

6208 419