Arstiabi kättesaadavus ei halvene

Pressiteade
14. mai 2008

Homme valitsusele kinnitamiseks esitatav eelarvekava võtab sotsiaalvaldkonnalt ära 990 miljonit krooni, millest 538 miljonit moodustab sotsiaalmaksu võimalikust alalaekumisest tingitud saamata jäänud tulu haigekassale. Seiskunud majanduskasvu valguses ei pea siiski inimesed tundma muret tervishoiusüsteemi rahastamise pärast.

Haigekassa käesoleva aasta eelarve tulude ülejäägiks on planeeritud 658 miljoni krooni, mida haigekassa saab praeguses olukorras kasutada tulude alalaekumise katteks ning seega 2008. aastaks planeeritud kulusid kärpima ei pea.

Maria Belovas
avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
620 8439; 516 0043