Aprillist lihtsustub FIEde ravikindlustuse taotlemine

Alates 1. aprillist edastab füüsilisest isikust ettevõtjate andmed ravikindlustuse alustamiseks, peatamiseks ja lõpetamiseks Maksu- ja Tolliamet. 
Seega ei pea FIE enam ise haigekassale dokumente esitama.
Lisaks sellele lüheneb ka kindlustuse ooteag senise 3 kuu asemel 14 päevale.

Ravikindlustuse tekkimiseks vajalikud andmed on Maksu- ja Tolliamet kohustatud esitama haigekassale 7 kalendripäeva jooksul alates FIE registreerimisest Maksu- ja Tolliametis või kandmisest äriregistrisse.

Ravikindlustus tekib Maksu- ja Tolliametis registreerimisest või äriregistrisse kandmisest arvestatava 14-päevase ooteaja möödumisel. Kui Maksu- ja Tolliamet esitab FIE andmed ajal, mil tal on kehtiv ravikindlustus, siis ooteaeg ei rakendu ja ravikindlustus jätkub ilma katkemiseta.

Ravikindlustuse seaduse § 10 Füüsilisest isikust ettevõtja ravikindlustust puudutavate muudatuste kohta saab lugeda: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=968558.