Algab noorte alkoholiennetuse kampaania "Miks sa ennast lõhud?"

Pressiteade
1. detsember 2005

Noorte teadmised alkoholi tarbimisega kaasnevatest tervisehädadest ei ole piisavad. See selgus augustis haigekassa rahastatava “Noorte meediaprojekti” taustuuringuna teismeliste seas läbi viidud küsitlusest.  Noored ei teadvusta endale alkoholi tarbimisega kaasnevaid riske.
250 Eestis elava 11–15-aastase noore seas läbi viidud küsitlusest selgus, et 59% noortest teadis, et alkohol võib põhjustada närvilisust ja rahutust. 56% noortest teadis, et vitamiinide ja mineraalide puudus võib olla tingitud ka alkoholi tarbimisest. 57% oli teadlik, et alkohol võib põhjustada ainevahetuse häireid.

“Enamik väärtushinnanguid kujuneb koolieas ja alkoholi liigtarbimine on üks olulisemaid riske, mis võib lõppeda ka noore inimese surma või eluaegse invaliidistumisega. Sellest tulenevalt toetab haigekassa sotsiaalkampaaniat, mille eesmärk on juhtida noorte tähelepanu alkoholi liigtarbimise ja vigastuste seosele”, kommenteeris haigekassa tervishoiuspetsialist Sirje Vaask.

Projektiga toetatakse ühiskondliku arvamuse kujundamist kaine olemisest kui noorte seas enam soositud käitumisviisist.
28. novembril alanud telekampaania, mille põhisõnum “Miks sa ennast lõhud?” seob liigse alkoholi tarbimise ja vigastuste riski. Viimase 10 aastaga on Eestis alkoholilembeste noorte arv pidevalt suurenenud. Eesti noortest oli 2002. a kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel enne 13. eluaastat purjus olnud üle 18% ja 15-aastastest üle 49%. Regulaarselt (kord nädalas) joob alkoholi 5% 11-aastastest, 10% 13-aastastest ja 24% 15-aastastest noortest. Ligi 40% alaealiste kuritegudest pannakse toime alkoholijoobes. Iga neljas surmajuhtum  Euroopa 15–29-aastaste meeste hulgas on seotud alkoholi tarbimisega. Eestis on see näitaja Euroopa keskmisest veelgi suurem. Alkoholi liigtarbimine on seotud ka varajase seksuaalelu alustamise ja ebaturvalise seksuaalkäitumisega.

Algav kampaania on esimene suurest projektist, mis hõlmab kolme noortele suunatud sotsiaalkampaaniat. Järgmise aasta sotsiaalkampaaniad on keskendunud suure suhkrusisaldusega toitude söömise vähendamisele ja noorte suitsetamise ennetamisele.  Projekt, mis on mõeldud nii eesti- kui ka venekeelsetele noortele, kestab kevadeni ja läheb maksma 1 miljon krooni.

Lisaks telekampaaniale saadetakse koolidele plakatid ja on koostatud internetipõhine viktoriin, et koolid saaksid anda oma panuse alkoholist tulenevate ohtude teema õpilasteni viimisel. Kampaania materjalid ja viktoriin on aadressil www.terviseinfo.ee

Anne Osvet
haigekassa avalike suhete juht
6208439

Lisainfo: Sirje Vaask,
haigekassa tervishoiuspetsialist
6208455