Alates oktoobrist odavnevad mitmed ravimid


1. oktoobrist kaob ära senine 12,79 euro suurune ravimihüvitise maksimaalmäär 50%-lise soodustusega ravimite puhul.

Senise korra järgi hüvitas haigekassa 50%-lise soodustusega retsepti puhul küll poole selle maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12,79 eurot ühe retsepti eest. Oktoobrist alates see piirmäär kaob ning seetõttu muutuvad ravimid inimeste jaoks odavamaks.   Muudatus puudutab neid 50%-lise soodusmääraga ravimeid, mille haigekassa hüvitatav osa ühekordsel väljaostmisel ületab senist maksimaalmäära – 12,79 eurot retsepti kohta. Nendeks ravimiteks on näiteks Alzheimeri tõve ravimid, mõned antidepressandid, südameravimid, seenhaiguste vastased ravimid, rasestumisvastased vahendid jms. Ühtlasi puudutab muudatus selliseid ravimeid, millel on kõrgem soodusmäär olemas, kuid mida ilmselt on kasutatud kas näidustusel, mida kõrgem määr ei hõlma, või kirjutatud välja arsti poolt, kellel kõrgema määraga kirjutamise õigust ei ole.   Arvutuste kohaselt väheneb inimeste omaosalus 50-protsendilise soodustusega ravimite ostmisel umbes 22 protsendi võrra keskmise retsepti maksumuse kohta.