Alates 1.septembrist 2012 läheb haigekassa üle uuele kontode haldamise tarkvaralahendusele

 

Alates 1.septembrist 2012 läheb haigekassa üle uuele kontode haldamise tarkvaralahendusele. Sellega seonduvalt juhime tähelepanu, et kui isik on haigekassale esitanud rahaliste hüvitiste (nt töövõimetushüvitis, hambaraviteenuse hüvitis, täiendav ravimihüvitis jne) saamiseks erinevate pankade kontode andmeid, siis kõik väljamaksmata rahaliste hüvitiste ülekanded tehakse  isiku viimati esitatud kontole.   Uus lahendus võimaldab alates 1.septembrist kontoandmeid muuta kodanikuportaali vahendusel.
Seni kehtinud paberkandjal kontoandmete esitamise võimalus säilib samuti, avalduse blankett ning esitamise võimalused on leitavad haigekassa kodulehel.