Alates 10.01.2013. hakkavad kehtima visiiditasu ja voodipäevatasu uued piirmäärad

Alates 10.01.2013. hakkab kehtima seadusemuudatus, mis kehtestab koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu piirmääraks senise 3,20 euro asemel 5 eurot ja voodipäevatasu piirmäär senise 1,60 euro asemel on 2,50 eurot.

Visiiditasu ja voodipäevatasu maksmise kehtivat korda seadus ei muuda.

Tasude kehtestamine on tervishoiuteenuse osutaja õigus, mitte kohustus. Endiselt on perearstidel õigus kehtestada visiiditasu ainult koduvisiidi korral. Seega on tagatud, et perearsti ambulatoorne abi on kõigile kindlustatud patsientidele kättesaadav ilma visiiditasuta.