Alates 1. oktoobrist lihtsustub õppurite ravikindlustatuna arvelevõtmine

3.september 2002

Haigekassa teatab, et alates 1. oktoobrist kehtima hakkav uus ravikindlustuse seadus  kindlustab Eestis kõik alalise või ka ajutise elamisloaga  kuni 19-aastased lapsed.

Uue seaduse jõustumisel lihtsustub õpilaste arvelevõtmise kord:

- üliõpilane ei pea haigekassakaardi pikendamiseks ise Haigekassasse pöörduma. Üliõpilaste andmed esitab Haigekassale Haridusministeerium

- akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub. Sotsiaalministri määrusega kehtestatakse tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu (tervislikud põhjused jm)

- üliõpilase ravikindlustus kehtib tema nominaalõppeaja ulatuses. Üle nominaalaja õppivad üliõpilased ei kuulu enam ravikindlustatud isikute hulka. Nende kindlustuskaitse lõpeb 1 kuu pärast nominaalõppeaja möödumist

- üldjuhul kehtib ravikindlustus veel 3 kuud pärast ülikooli või gümnaasiumi lõpetamist. Enne tähtaega ülikoolist eksmatrikuleeritud üliõpilaste kindlustuskaitse lõpeb 1 kuu möödumisel eksmatrikuleerimisest.

- kutseõppeasutuses, põhikoolis ja gümnaasiumis õppivad noored on  uue seaduse alusel  kindlustatud kuni 24. eluaastani ja nende andmed edastab Haigekassale samuti Haridusministeerium.

Praegune ravikindlustus kehtib  kuni 30. septembrini. Alates 1. oktoobrist, mil hakkab kehtima uus seadus, pikendatakse üliõpilaste ravikindlustust 1.oktoobrist kuni nende nominaalõppeaja lõpuni. Uute üliõpilaste ravikindlustuse andmed esitab Haridusministeerium Haigekassale  septembri lõpuks ja tudengid ise ei pea enam Haigekassasse  pöörduma.

Vaid need, kes soovivad ravikindlustust pikendada mingil põhjusel enne 1. oktoobrit, peavad ise esitama haigekassale tõendi üliõpilasstaatuse kohta. Selleks tuleb kaasa võtta pass ja haigekassakaart.

Enne aga soovitab Haigekassa noortel oma ravikindlustatust kontrollida internetipankadest e-teenuste alt.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht, 6208 439; 51 31924