Alates 1. jaanuarist 2013 jõustusid muudatused Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelus

2. jaanuaril 2013 allkirjastas sotsiaalminister oma 15.12.2011. a määruse nr 60 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ muudatused.

Määruse muudatused jõustuvad tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2013.
Meditsiiniseadmete loetlus on tehtud järgmised muudatused:
  • Loetellu on lisatud uus rühm: insuliini süstelite ühekordsed nõelad diabeetikutele ja kinnitatakse insuliininõelte hüvitamise tingimused;
  • loetellu on lisatud uued tooted uro-, ileo-, kolostoomiga ning trahheostoomiga patsientidele ja kinnitatakse uute toodete hüvitamise tingimused;
  • loetellu on lisatud uued glükomeetri testribad;
  • loetellu on lisatud uued insuliinipumba infusioonivahendid ja glükoosisensorid ning muudetakse infusioonivahendite hüvitamise tingimusi;
  • loetellu on lisatud uued ortoosid;
  • loetellu on lisatud uued haavasidemed ja haavaplaastrid;
  • loetellu on lisatud uued seadmed uneapnoe raviks (CPAP ja APAP seadmed ja nenede maskid);
  • loetelus on muudetud APAP seadmete hüvitamise ja omaosaluse määra;
  • loetelus on muudetud aspiratsioonisondide hüvitamise tingimusi;
  • loetelust on välja arvatud trahheostoomia filtrid, mida Eestis enam ei turustata.
Täpsemalt saate loetelu muudatustega tutvuda siin. Riigi Teatajas avaldatakse määrus üldises korras.   Alates 1. jaanuarist 2013 on kõik meditsiiniseadmete loetelu muudatused kantud ka retseptikeskusesse.