Alates 1. aprillist 2006 kehtib Euroopa ravikindlustuskaart ka Šveitsis

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed saavad 1. aprillist Šveitsis vajaminevat arstiabi samadel tingimustel Šveitsi kindlustatutega.

Oluline on see, et vajaminevat arstiabi saavad neil tingimustel ainult Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud (Šveits ei rakenda veel määrust, millega reguleeritakse kolmandate riikide kodanike õigusi Euroopa Liidus) ning Šveitsi ei tohi minna ravimise eesmärgil.

Vajamineva arstiabi saamiseks tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat ning pildiga isikut tõendav dokument.

Samuti saab Šveitsi kindlustatu alates 1. aprillist vajaminevat arstiabi Eestis.

Enne 1. aprilli kohaldati Šveitsi poolt vastavaid määruseid (EN määrused 1408/71 ja 574/72) ainult vanade liikmesriikide suhtes.

Täpsemat info Šveitsi ravikindlustussüsteemi ja omavastutustasude kohta võib leida haigekassa kodulehelt.