Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmisest jaanuaris

Maksu- ja Tolliamet on planeerinud lõpetada tööandjate õigeaegselt esitatud tuludeklaratsioonide töötlemise 20. jaanuaril. Sellest tulenevalt tagab haigekassa 2006. aastal algavate esmaste töövõimetuslehtede alusel määratud hüvitise laekumise kindlustatu kontole hiljemalt 11. veebruariks.

Otsus ei puuduta füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE-de) töövõimetuslehti. Nende puhul arvestatakse töövõimetuslehed 2005. aastal makstud sotsiaalmaksu alusel. Seega ei pea neile hüvitise välja arvestamist ega maksmist edasi lükkama.

Meeldivat koostööd ja edukat uut aastat!

Eesti Haigekassa klienditeenindus