Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmisest jaanuaris

Maksu-ja Tolliamet on planeerinud lõpetada tööandjate õigeaegselt esitatud tuludeklaratsioonide töötlemise 26. jaanuaril. Sellest tulenevalt tagab haigekassa 2007. aastal algavate esmaste töövõimetuslehtede alusel määratud hüvitise laekumise kindlustatu kontole hiljemalt 16. veebruariks.

Otsus ei puuduta füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE-de) töövõimetuslehti. Nende puhul arvestatakse töövõimetuslehed 2006.a. makstud sotsiaalmaksu alusel. Seega ei pea neile hüvitise välja arvestamist ega maksmist edasi lükkama.