Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmisest jaanuaris

Maksu-ja Tolliamet on planeerinud lõpetada tööandjate õigeaegselt esitatud tuludeklaratsioonide töötlemise 25.jaanuaril. Sellest tulenevalt  tagab haigekassa 2008. aastal algavate esmaste töövõimetuslehtede alusel määratud hüvitise laekumise kindlustatu kontole hiljemalt  15.veebruariks.

Otsus ei puuduta füüsilisest isikust ettevõtjate töövõimetuslehti. Nende puhul arvestatakse töövõimetuslehed 2007.a. makstud sotsiaalmaksu alusel. Seega ei pea neile hüvitise välja arvestamist ega maksmist edasi lükkama.

Eesti Haigekassa klienditeenindus